Tildelingsbrev

I oversikten under finner du tildelingsbrev til Oslo kommunes virksomheter for inneværende og foregående år. Kontakt virksomhetene selv dersom du ønsker eldre brev.

Hva er et tildelingsbrev?

Byrådsavdelingene utarbeider årlige tildelingsbrev til sine virksomheter.  Tildelingsbrevene beskriver byrådsavdelingenes forventninger til og krav og føringer for virksomhetene med bakgrunn i vedtatt budsjett. 

Tildelingsbrev 2021

Tildelingsbrev 2021 Barne- og familieetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Beredskapsetaten (PDF) 

Tildelingsbrev 2021 Brann- og redningsetaten (PDF) 

Tildelingsbrev 2021 Byantikvaren (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Bydelene (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Bymiljøetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Gravferdsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Helseetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Innkrevingsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Klimaetaten (PDF) 

Tildelingsbrev 2021 Kommuneadvokaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Kulturetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Munchmuseet (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Næringsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Oslo Origo (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Plan- og bygningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Renovasjons- og gjenvinningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Rådhusets forvaltningstjeneste (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Sykehjemsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Undervisningsbygg Oslo KF (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Utdanningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Utviklings- og kompetanseetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Velferdsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020

Tildelingsbrev 2020 Barne- og familieetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Beredskapsetaten (PDF) 

Tildelingsbrev 2020 Boligbygg Oslo KF (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Brann- og redningsetaten (PDF) 

Tildelingsbrev 2020 Byantikvaren (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Bydelene (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Bymiljøetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Deichman bibiliotek (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Fornebubanen (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Gravferdsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Helseetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Hjelpemiddelformidlingen (PDF) 

Tildelingsbrev 2020 Kemnerkontoret (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Klimaetaten (PDF) 

Tildelingsbrev 2020 Kommuneadvokaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (PDF) 

Tildelingsbrev 2020 Kulturetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Munchmuseet (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Næringsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Omsorgsbygg (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Oslo Havn KF (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Oslo Origo (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Plan- og bygningsetaten (PDF) 

Tildelingsbrev 2020 Renovasjons- og gjenvinningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Rådhusets forvaltningstjeneste (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Sykehjemsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Velferdsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Undervisningsbygg Oslo KF (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Utdanningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Utviklings- og kompetanseetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Vann- og avløpsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Velferdsetaten (PDF) 

 

Tildelingsbrev 2019

Tildelingsbrev 2019 Barne- og familieetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Beredskapsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Boligbygg Oslo KF (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Byantikvaren (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Bymiljøetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Deichman bibliotek (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Energigjenvinningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Fornebubanen (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Hjelpemiddelteknsik enhet (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Kultur- og idrerettsbygg KF (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Kulturetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Munchmuseet (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Næringsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Omsorgsbygg Oslo KF (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Oslo Havn KF (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Plan- og bygningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Undervisningsbygg Oslo KF (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Utdanningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Utviklings- og kompetanseetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2019 Vann- og avløpsetaten (PDF)

Tidligere års tildelingsbrev

For tidligere års tildelingsbrev, kontakt den enkelte virksomhet. Alle bydeler har ett felles tildelingsbrev.

Gå til oversikt over alle etater, foretak og ombud.