Til innhold

Tildelingsbrev

Tildelingsbrev 2017

Tildelingsbrev 2017 Boligbygg Oslo KF (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2017 Byantikvaren (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2017 Bydelene (PDF 0,8MB) 

Tildelingsbrev 2017 Bymiljøetaten (PDF 1MB)

Tildelingsbrev 2017 Barne- og familieetaten (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2017 Beredskapsetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2017 Brann- og redningsetaten (PDF 0,9MB) 

Tildelingsbrev 2017 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (PDF 1MB)

Tildelingsbrev 2017 Energigjenvinningsetaten (PDF 0,9MB) 

Tildelingsbrev 2017 Enhet for mangfold og integrering (PDF 0,5MB)

Tildelingsbrev 2017 Gravferdsetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2017 Helseetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2017 Hjelpemiddelteknisk enhet (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2017 Kemnerkontoret (PDF 1MB) 

Tildelingsbrev 2017 Klimaetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2017 Kommuneadvokaten (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2017 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2017 Kulturetaten (PDF 1MB)

Tildelingsbrev 2017 Munchmuseet (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2017 Næringsetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2017 Omsorgsbygg Oslo KF (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2017 Oslo Havn KF (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2017 Plan- og bygningsetaten (PDF 1MB)

Tildelingsbrev 2017 Renovasjonsetaten (PDF 0,9MB)

Tildelingsbrev 2017 Rådhusets forvaltningstjeneste (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2017 Sykehjemsetaten (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2017 Undervisningsbygg Oslo KF (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2017 Utdanningsetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2017 Utviklings- og kompetanseetaten (PDF 0,8MB) 

Tildelingsbrev 2017 Vann- og avløpsetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2017 Velferdsetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2016 

Tildelingsbrev 2016 Barne- og familieetaten (PDF 0,6MB)

Tildelingsbrev 2016 Beredskapsetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2016 Boligbygg Oslo KF (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2016 Brann- og redningsetaten (PDF 1MB) 

Tildelingsbrev 2016 Byantikvaren (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2016 Bydelene (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2016 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (PDF 0,6MB)

Tildelingsbrev 2016 Bymiljøetaten (PDF 0,9MB) 

Tildelingsbrev 2016 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (PDF 0,8MB) 

Tildelingsbrev 2016 Energigjenvinningsetaten (PDF 1,3MB) 

Tildelingsbrev 2016 Enhet for mangfold og integrering (PDF 0,5MB)

Tildelingsbrev 2016 Gravferdsetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2016 Helseetaten (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2016 Kemnerkontoret (PDF 0,5MB)

Tildelingsbrev 2016 Kommuneadvokaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2016 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2016 Kulturetaten (PDF 0,8MB) 

Tildelingsbrev 2016 Munchmuseet (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2016 Omsorgsbygg Oslo KF (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2016 Plan- og bygningsetaten (PDF 0,9MB)

Tildelingsbrev 2016 Renovasjonsetaten (PDF 1,2MB) 

Tildelingsbrev 2016 Rådhusets forvaltningstjeneste (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2016 Sykehjemsetaten (PDF 7,3MB)

Tildelingsbrev 2016 Sykkelprosjektet (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2016 Undervisningsbygg Oslo KF (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2016 Utdanningsetaten (PDF 0,6MB) 

Tildelingsbrev 2016 Utviklings- og kompetanseetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2016 Vann- og avløpsetaten (PDF 1,3MB) 

Tildelingsbrev 2016 Velferdsetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2015

Tildelingsbrev 2015 Barne- og familieetaten (PDF 0,4MB) 

Tildelingsbrev 2015 Beredskapsetaten (PDF 0,8MB) 

Tildelingsbrev 2015 Boligbygg Oslo KF (PDF 0,5MB) 

Tildelingsbrev 2015 Brann- og redningsetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2015 Byantikvaren (PDF 0,6MB) 

Tildelingsbrev 2015 Bydelene (PDF 0,9MB) 

Tildelingsbrev 2015 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (PDF 0,4MB) 

Tildelingsbrev 2015 Bymiljøetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2015 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (PDF 0,6MB) 

Tildelingsbrev 2015 Energigjenvinningsetaten (PDF 0,4MB) 

Tildelingsbrev 2015 Enhet for mangfold og integrering (PDF 0,2MB) 

Tildelingsbrev 2015 Gravferdsetaten (PDF 0,5MB) 

Tildelingsbrev 2015 Helseetaten (PDF 0,5MB) 

Tildelingsbrev 2015 Kemnerkontoret (PDF 0,3MB) 

Tildelingsbrev 2015 Klima- og energiprogrammet (PDF 1MB) 

Tildelingsbrev 2015 Kommuneadvokaten (PDF 0,4MB) 

Tildelingsbrev 2015 Kultur og idrettsbyggetaten (PDF 0,5MB) 

Tildelingsbrev 2015 Kulturbyggene i Bjørvika (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2015 Kulturetaten (PDF 0,6MB) 

Tildelingsbrev 2015 Munchmuseet (PDF 0,4MB) 

Tildelingsbrev 2015 Næringsetaten (PDF 0,5MB) 

Tildelingsbrev 2015 Omsorgsbygg Oslo KF (PDF 0,4MB) 

Tildelingsbrev 2015 Oslo Havn KF (PDF 0,4MB) 

Tildelingsbrev 2015 Plan- og bygningsetaten (PDF 0,6MB) 

Tildelingsbrev 2015 Renovasjonsetaten (PDF 1MB) 

Tildelingsbrev 2015 Rådhusets forvaltningstjeneste (PDF 0,4MB) 

Tildelingsbrev 2015 Sykehjemsetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2015 Sykkelprosjektet (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2015 Undervisningsbygg Oslo KF (PDF 0,5MB) 

Tildelingsbrev 2015 Utdanningsetaten (PDF 0,9MB) 

Tildelingsbrev 2015 Utviklings- og kompetanseetaten (PDF 0,5MB) 

Tildelingsbrev 2015 Vann- og avløpsetaten (PDF 0,9MB) 

Tildelingsbrev 2015 Velferdsetaten (PDF 0,5MB)