Til innhold
Budsjett, regnskap og rapportering

Tildelingsbrev

Tildelingsbrev 2020

Tildelingsbrev 2020 Bydelene (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Gravferdsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Kemnerkontoret (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Kommuneadvokaten (PDF)

Tildelingsbrev 2020 Rådhusets forvaltningstjeneste (PDF)

 

Tildelingsbrev 2019

Tildelingsbrev 2019 Barne- og familieetaten (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2019 Beredskapsetaten (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2019 Boligbygg Oslo KF (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2019 Brann- og redningsetaten (PDF 0,6MB)

Tildelingsbrev 2019 Byantikvaren (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2019 Bydelene (PDF 1MB)

Tildelingsbrev 2019 Bymiljøetaten (PDF 0,9MB)

Tildelingsbrev 2019 Deichman bibliotek (PDF 0,6MB)

Tildelingsbrev 2019 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2019 Energigjenvinningsetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2019 Fornebubanen (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2019 Gravferdsetaten (PDF 0,6MB)

Tildelingsbrev 2019 Helseetaten (PDF 0,9MB)

Tildelingsbrev 2019 Hjelpemiddelteknsik enhet (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2019 Kemnerkontoret (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2019 Klimaetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2019 Kommuneadvokat (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2019 Kultur- og idrerettsbygg KF (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2019 Kulturetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2019 Munchmuseet (PDF 0,6MB)

Tildelingsbrev 2019 Næringsetaten (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2019 Omsorgsbygg Oslo KF (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2019 Oslo Havn KF (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2019 Plan- og bygningsetaten (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2019 Renovasjonsetaten (PDF 0,9MB)

Tildelingsbrev 2019 Rådhusets forvaltningstjeneste (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2019 Sykehjemsetaten (PDF 0,8MB)

Tildelingsbrev 2019 Undervisningsbygg Oslo KF (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2019 Utdanningsetaten (PDF 0,9MB)

Tildelingsbrev 2019 Utviklings- og kompetanseetaten (0.7MB)

Tildelingsbrev 2019 Vann- og avløpsetaten (PDF 0,9MB)

Tildelingsbrev 2019 Velferdsetaten (PDF 0,9MB)

Tildelingsbrev 2018

Tildelingsbrev 2018 Barne- og familieetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2018 Beredskapsetaten (PDF 0,6MB) 

Tildelingsbrev 2018 Boligbygg Oslo KF (PDF 0,8MB) 

Tildelingsbrev 2018 Brann- og redningsetaten (PDF 0,8MB) 

Tildelingsbrev 2018 Byantikvaren (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2018 Bymiljøetaten (PDF 0,9MB) 

Tildelingsbrev 2018 Deichman bibiliotek (PDF 0,6MB) 

Tildelingsbrev 2018 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2018 Energigjenvinningsetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2018 Enhet for mangfold og integrering (PDF 0,5MB)

Tildelingsbrev 2018 Fornebubanen (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2018 Helseetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2018 Hjelpemiddelteknisk enhet (PDF 0,5MB) 

Tildelingsbrev 2018 Klimaetaten (PDF 0,8MB) 

Tildelingsbrev 2018 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2018 Kulturetaten (PDF 0,9MB)

Tildelingsbrev 2018 Munchmuseet (PDF 0,6MB) 

Tildelingsbrev 2018 Næringsetaten (PDF 0,7MB)

Tildelingsbrev 2018 Omsorgsbygg Oslo KF (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2018 Oslo Havn KF (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2018 Plan- og bygningsetaten (PDF 0,8MB) 

Tildelingsbrev 2018 Renovasjonsetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2018 Sykehjemsetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2018 Undervisningsbygg Oslo KF (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2018 Utdanningsetaten (PDF 0,9MB) 

Tildelingsbrev 2018 Utviklings- og kompetanseetaten (PDF 0,7MB) 

Tildelingsbrev 2018 Vann- og avløpsetaten (PDF 0,4MB) 

Tildelingsbrev 2018 Velferdsetaten (PDF 0,8MB)