Tildelingsbrev

I oversikten under finner du tildelingsbrev til Oslo kommunes virksomheter for inneværende og foregående år. Kontakt virksomhetene selv dersom du ønsker eldre brev.

Hva er et tildelingsbrev?

Byrådsavdelingene utarbeider årlige tildelingsbrev til sine virksomheter. Tildelingsbrevene beskriver byrådsavdelingenes forventninger til og krav og føringer for virksomhetene med bakgrunn i vedtatt budsjett.

Tildelingsbrev 2023

Tildelingsbrev 2023 Barne- og familieetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Beredskapsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Boligbygg KF (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Brann- og redningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Byantikvaren (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Bydelene (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Bymiljøetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Fornebubanen (PDF).

Tildelingsbrev 2023 Gravplassetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Helseetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Innkrevingsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Klimaetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Kommuneadvokaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Kulturetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Munchmuseet (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Næringsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Oslo Havn KF (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Oslo Origo (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Oslobygg KF (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Plan- og bygningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Renovasjons- og gjenvinningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Rådhusets forvaltningstjeneste (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Sykehjemsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Utdanningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Utviklings- og kompetanseetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Vann- og avløpsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2023 Velferdsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022

Tildelingsbrev 2022 Barne- og familieetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Beredskapsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Boligbygg KF (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Brann- og redningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Byantikvaren (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Bydelene (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Bymiljøetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Deichman bibiliotek (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Fornebubanen (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Gravferdsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Helseetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Hjelpemiddelforeningen (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Innkrevingsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Klimaetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Kommuneadvokaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Kulturetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Munchmuseet (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Næringsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Oslo Origo (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Oslobygg KF (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Plan- og bygningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Renovasjons- og gjenvinningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Rådhusets forvaltningstjeneste (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Sykehjemsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Utdanningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Utviklings- og kompetanseetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Vann- og avløpsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2022 Velferdsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021

Tildelingsbrev 2021 Barne- og familieetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Beredskapsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Brann- og redningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Byantikvaren (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Bydelene (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Bymiljøetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Gravferdsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Helseetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Tildelingsbrev 2022 Tildelingsbrev 2022 Innkrevingsetaten (PDF)gsetaten (PDF)etaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Klimaetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Kommuneadvokaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Kulturetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Munchmuseet (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Næringsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Omsorgsbygg Oslo KF (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Oslo Origo (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Oslobygg KF (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Plan- og bygningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Renovasjons- og gjenvinningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Rådhusets forvaltningstjeneste (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Sykehjemsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Undervisningsbygg Oslo KF (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Utdanningsetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Utviklings- og kompetanseetaten (PDF)

Tildelingsbrev 2021 Velferdsetaten (PDF)

Tidligere års tildelingsbrev

For tidligere års tildelingsbrev, kontakt den enkelte virksomhet. Alle bydeler har ett felles tildelingsbrev.

Gå til oversikt over alle etater, foretak og ombud.