Bilde av Marianne Borgen. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Bystyret

Bystyret er Oslo kommunes øverste myndighet. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester. Marianne Borgen (SV) er ordfører i Oslo.

Slik styres Oslo

Bystyret er kommunes øverste folkevalgte myndighet. Byrådet leder administrasjonen og gjennomfører bystyrets vedtak.

Slik kan du påvirke

Er du opptatt av en politisk sak? Du kan sende et innbyggerforslag, møte bystyrets utvalg eller skrive til et utvalg.