Økonomiregister

Politikere oppdaterer selv i portalen Styrevervregisteret.

Opplysninger om økonomiske interesser, styreverv og lignende for byrådet, medlemmer og varamedlemmer av bystyret, kontrollutvalget, Oslo kommunes klagenemnd og bydelsutvalgene registreres i KS styrevervregister.

KS styrevervregister

Politikerne registrerer selv opplysninger i styrevervregisteret. I tillegg hentes opplysninger fra Enhetsregisteret, Foretaksregisteret i Brønnøysund og Skatteetatens Aksjonærregister til KS styrevervregister om den enkelte folkevalgte.