Ordføreren

Anne Lindboe (H) er ordfører i Oslo. Hun ble valgt som ordfører av bystyret 25. oktober 2023. Julianne Ofstad (F) er varaordfører.

Kalender

Dette gjør ordføreren

Ordføreren leder bystyrets møter og er byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad.

Oslos ordfører har nærmere 300 representasjonsoppdrag i året og er som regel vert ved arrangementer i Rådhuset. Hun står for offisielle åpninger, besøker barnehager, skoler og eldresentre. Ordføreren har også tett kontakt med idretten, kulturlivet og frivillige organisasjoner i byen.

På kontoret tar hun ofte imot besøk fra både enkeltpersoner og grupper. Dette gir en mulighet til å tale innbyggernes sak og sikre deres muligheter til å delta i demokratiet.

Ordføreren i Oslo har en unik rolle som skiller seg fra andre kommuner. Dette er fordi Oslo styres etter en parlamentarisk modell.

Kontaktinformasjon

Forværelset til ordføreren i Oslo
Telefon
Avdelingsleder Cecilie Stray
Avdeling for representasjon ordfører
Telefon
Politisk rådgiver
Emil Tan Engeset
Telefon
Pressekontakt
Bystyrets sekretariat
Telefon

Kontakt

Telefonen er normalt betjent i arbeidstiden fra kl. 08.00 til 16.00 på hverdager (ikke SMS). E-post og annen post blir behandlet i samsvar med offentlighetsloven og kan derfor bli offentlig tilgjengelig.

Telefon
91 56 01 16
E-post
postmottak@oslobystyre.no
Postadresse:
Ordføreren, Rådhuset
0037 OSLO