Ordføreren

Marianne Borgen (SV) er ordfører i Oslo. Hun ble valgt som ordfører av bystyret 21. oktober 2015 og gjenvalgt 23. oktober 2019.

Dette gjør ordføreren

Ordføreren leder bystyrets møter og er kommunens rettslige representant. Hun er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad.

Oslos ordfører har nærmere 300 representasjonsoppdrag i året og er som regel vert ved arrangementer i Rådhuset. Hun står for offisielle åpninger, besøker barnehager, skoler, eldresentre og andre institusjoner. Ordføreren har også tett kontakt med idretten, kulturlivet og frivillige organisasjoner i byen.

Som et av Oslos heltidsombud ivaretar hun innbyggernes interesser i deres møte med kommunen. På kontoret tar hun ofte imot besøk fra både enkeltpersoner og grupper. Dette gir en mulighet til å tale innbyggernes sak og sikre deres muligheter til å delta i demokratiet.

Ordføreren i Oslo har en unik rolle som skiller seg noe fra andre kommuner. Dette er fordi Oslo styres etter en parlamentarisk modell.

Nedlastbare bilder

Pressebilder av ordfører Marianne Borgen

Bilder fra arrangementer finner du her

Alle bilder kan fritt benyttes redaksjonelt mot kreditering (Foto: Sturlason/Oslo kommune).

Kontaktinformasjon

Invitasjoner og andre henvendelser til ordføreren i Oslo
Forværelset til ordføreren i Oslo
Telefon
Avdelingsleder Cecilie Stray
Avdeling for representasjon ordfører
Telefon
Jens Aas-Hansen
Politisk rådgiver
Telefon
Pressekontakt
Bystyrets sekretariat
Telefon

Kontakt

Telefon
91 56 01 16
E-post
postmottak@oslobystyre.no
Postadresse:
Avdeling for representasjon ordfører, Rådhuset
0037 OSLO