Varaordfører Julianne Ofstad

Julianne Ofstad (F) ble valgt som varaordfører av bystyret 25. oktober 2023.

Om Julianne Ofstad

Varaordfører Julianne Ofstad ble født på Bøler i 1998 og vokste opp i Ås kommune. Hun bor i bydel Grünerløkka.

I tillegg til å være varaordfører er Ofstad også leder av bystyrets helse- og sosialutvalg og nestleder av forretningsutvalget.

Varaordføreren har en bachelor i offentlig administrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo.

Ofstad var helsepolitisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe før hun ble valgt inn i bystyret. Hun har også vært rådgiver for Fremskrittspartiets parlamentariske leder. Ofstad har for øvrig erfaring som prosjektstøtte ved RVTS Øst – regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Hun har i tillegg arbeidet som pleiemedarbeider på sykehjem og som servicemedarbeider.

Varaordføreren har også vært engasjert i frivillig arbeid med byens eldre og hun er særlig opptatt av å styrke eldreomsorgen i Oslo.

Nedlastbare bilder

Portretter av varaordfører Julianne Ofstad (Flickr)

Alle bilder kan fritt benyttes redaksjonelt mot kreditering (Foto: Sturlason/Oslo kommune).

Kontakt

E-post
julianne.ofstad@oslobystyre.no
Besøksadresse:
Rådhuset
0037 OSLO