Varaordfører Abdullah Alsabeehg

Abdullah Alsabeehg (Ap) ble valgt som varaordfører av bystyret 20. oktober 2021.

Varaordføreren ble født 6. september 1986 i Bahrain. Han vokste opp og bor i Bydel Søndre Nordstrand. Alsabeehg er gift og har en datter.

Varaordføreren har lang politisk erfaring fra bystyret i Oslo. Han har også vært byrådssekretær og medlem av bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand.

Alsabeehg har vært medlem av Oslo bystyre siden 2011, først som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i samferdsels- og miljøkomiteen (nå -utvalget). Etter valget i 2015 ble Alsabeehg fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i kultur- og utdanningskomiteen (nå -utvalget). I 2019 ble han utnevnt som byrådssekretær for byråden for kultur, idrett og frivillighet. Året etter var han også byrådssekretær for byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Alsabeehg var fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i byutviklingsutvalget i bystyret fra august 2020 til desember 2022. Han er nå fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i samferdsels- og miljøutvalget.

Alsabeehg har en bachelorgrad i historie fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i offentlig styring fra Høgskolen i Oslo (nå OsloMet). Han har tatt flere statsvitenskapelige emner, samt studert folkerett og arabisk ved Universitetet i Oslo.

Varaordføreren ønsker å være en stemme for mangfold, fellesskap og like muligheter for alle. Han er særlig opptatt av skolepolitikk, ytringsfrihet, demokrati, medvirkning, arbeid mot rasisme og for religions- og trosdialog.

Nedlastbare bilder

Pressebilder av varaordfører Abdullah Alsabeehg

Kontakt

E-post
abdullah.alsabeehg@oslobystyre.no
Besøksadresse:
Rådhuset
0037 OSLO