Slik kan du påvirke politisk

Hvis du er opptatt av en politisk sak kan du fremme et innbyggerforslag, be om et møte med et av bystyrets utvalg (innspillsmøte) eller skrive et brev eller en e-post til et utvalg.

Innbyggerforslag

Et innbyggerforslag gir Oslos innbyggere mulighet til å få bystyret til å behandle politiske saker de er opptatt av. Hvis du fremmer et slikt forslag, er bystyret forpliktet til å behandle det innen 6 måneder.

Slik sender du inn et innbyggerforslag:

  • Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.

  • Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Oslo. Mangler adressene kan forslaget avvises.

  • Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter.

  • Du kan eventuelt bruke vår nedlastbare mal (PDF). Når du har fått nok underskrifter sender du underskriftslistene sammen med forslaget til Bystyrets sekretariat, Rådhuset, 0037 Oslo.

Innspillsmøte

Du kan kontakte et bystyreutvalg for å legge frem dine synspunkter om en politisk sak som ligger til behandling. Dette kalles et innspillsmøte.

Hva skjer i et slikt møte med et utvalg?

  • Talspersonen presenterer sitt syn for utvalget.

  • Vanligvis møter én person fra hvert parti. Utvalgsmedlemmer kan stille spørsmål.
  • Møtet varer i 10-20 minutter og er åpent for publikum.

Slik søker du

Du kan søke om møte ved å klikke på lenken under. I søknaden skriver du hva saken gjelder, hvem som skal delta og velger hvilket utvalg du vil møte.

Du kan laste opp eventuelle dokumenter som vedlegg når du søker, eller sende inn vedlegg via portalen eDialog i etterkant.

Du må også velge hvilket utvalg du vil møte. Er du i tvil om hvilket utvalg du skal be om et møte med, kan du se hva de forskjellige utvalgene har ansvar for.

Søk om møte

Ta kontakt med sekretariatet til det aktuelle utvalget hvis du har spørsmål. 

Send oss et innspill

Hvis du eller en gruppe/forening du representerer har synspunkter på en sak som skal behandles av et bystyreutvalg eller klagenemnda kan du sende et brev. Vi vil sørge for å sende henvendelsen til riktig utvalg eller klagenemnda. 

Brevet kan sendes digitalt på eDialog eller fysisk til
Bystyrets sekretariat
Rådhuset, 0037 Oslo

eDialog

Slik bruker du eDialog for å sende trygg digital post.