Møter i Oslo bystyre

Møteoversikt og saksdokumenter

Oslo bystyre har sine møter cirka én gang i måneden.

Saksdokumenter og kjøreplan legges ut cirka en uke i forveien av hvert møte. Protokoller legges som regel ut dagen etter møtet.

Møtene starter vanligvis med muntlig spørretime. Da kan bystyrerepresentantene stille muntlige spørsmål til ordføreren eller byrådet, utover de sakene som er ført opp på sakslistene.

Se møteoversikt og saksdokumenter for bystyret i eInnsyn

Følg bystyremøtene

Møtene i Oslo bystyre er åpne for publikum. Du kan: