Spørsmål fra bystyret til byrådet i Oslo

Se hvilke spørsmål representanter i bystyret har stilt byrådet. Spørsmålene stilles gjennom det bystyreutvalget spørsmålet tilhører, til den ansvarlige byråden.

Svarene finner du sammen med spørsmålene når de er besvart.

For å finne politiske saker og møter, gå til eInnsyn.