Spørsmål fra bystyret til byrådet i Oslo

Se hvilke spørsmål representanter i bystyret har stilt byrådet. Spørsmålene stilles gjennom det bystyreutvalget spørsmålet tilhører, til den ansvarlige byråden.

Svarene finner du sammen med spørsmålene når de er besvart.

Politiske saker og møter (eInnsyn)

Notater fra byrådet (eInnsyn)