Medlemmer i Oslo bystyre

Bystyret har 59 medlemmer og 89 varamedlemmer. Her finner du medlemmene, hvilken gruppe de tilhører og hvilke verv de har.