Bystyrets sekretariat

Om Bystyrets sekretariat

Bystyrets sekretariat er bystyrets administrasjon og er underlagt ordføreren og Oslo bystyre.

Vårt hovedansvar er å tilrettelegge for saksbehandling, møter og andre aktiviteter i bystyret og bystyrets organer.

Bystyrets sekretariat har ansvar for å gi informasjon til offentligheten om virksomheten i bystyret og vedtak i dets organer.

Sekretariatet skal legge til rette slik at ordføreren eller den som opptrer på ordførerens vegne kan utøve representasjonsoppdrag på en best mulig måte.

Virksomheten er sekretariat for Oslo bystyre og bystyrets utvalg.

Bystyrets sekretariat er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av stortingsvalg, sametingsvalg, kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg i Oslo. Sekretariatet har også ansvar for valg av meddommere.

Formelle henvendelser og dokumenter til Bystyrets sekretariat sendes til postmottak@oslobystyre.no

Pressevakt

Telefonen er normalt betjent i arbeidstiden fra kl. 08.00 til 16.00 på hverdager.

E-post: kommunikasjon@oslobystyre.no

Telefon: 91 24 66 31 (ikke SMS)

Her finner du pressekontakt for ordfører Anne Lindboe

Her finner du pressekontakter for byrådsavdelingene

Akkreditering for journalister

Journalister kan få en egen akkreditering til Oslo rådhus. Akkreditering kan gis journalister tilknyttet medier som er forpliktet av pressens egne retningslinjer, Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Skriftlig søknad sendes Bystyrets sekretariat. Søknaden må inneholde fullt navn, redaksjonstilknytning og kort begrunnelse for behov for akkreditering.

Send søknad om akkreditering

Alle akkrediterte journalister får også tilgang til møteverktøyet politikk.oslo.no.

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 853.

Faktura til Oslo kommune.

Postjournal

Nedlastbare bilder

Portretter av bystyrets medlemmer og bilder fra arrangementer (Flickr)

Alle bilder kan fritt benyttes redaksjonelt mot kreditering (Foto: Sturlason/Oslo kommune).

Organisasjonskart

Ledelse

Direktør
Lars Arne Ryssdal
Mobil

Avdeling for bystyrets organer

leder
Siv Songedal
Mobil

Avdeling for representasjon ordfører

leder
Cecilie Stray
Mobil

Avdeling for valg og prosjekter

leder
Karina Miller
Mobil

Avdeling for administrasjon

leder
Tone Iversen Skaare
Mobil

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@oslobystyre.no
Postadresse:
Rådhuset
0037 OSLO