Bystyrets sekretariat

Bystyrets sekretariat er bystyrets administrasjon og er underlagt ordføreren og Oslo bystyre. Vårt hovedansvar er å tilrettelegge for saksbehandling, møter og andre aktiviteter i bystyret og bystyrets organer.

Bystyrets sekretariat har ansvar for å gi informasjon til offentligheten om virksomheten i bystyret og vedtak i dets organer.

Sekretariatet skal legge til rette slik at ordføreren eller den som opptrer på ordførerens vegne kan utøve representasjonsoppdrag på en best mulig måte.

Virksomheten er sekretariat for:

Bystyrets sekretariat er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av stortingsvalg, sametingsvalg, kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg i Oslo. Sekretariatet har også ansvar for valg av meddommere.

Formelle henvendelser og dokumenter til Bystyrets sekretariat bes sendes til postmottak@oslobystyre.no

Ledelse

Direktør
Lars Arne Ryssdal
Mobil

Avdeling for bystyrets organer

leder
Siv Songedal
Mobil

Avdeling for representasjon ordfører

leder
Cecilie Stray
Mobil

Avdeling for valg og prosjekter

leder
Karina Miller
Mobil

Avdeling for administrasjon i Bystyrets sekretariat

leder
Tone Iversen Skaare
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 853.

Faktura til Oslo kommune.

Åpningstider resepsjonen

27. mars — 2. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. april — 9. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
10. april — 16. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag