Bystyrets sekretariat

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Rådhuset, 0037 OSLO

Bystyrets sekretariat

Bystyrets sekretariat er bystyrets administrasjon og er underlagt ordføreren og Oslo bystyre. Vårt hovedansvar er å tilrettelegge for saksbehandling, møter og andre aktiviteter i bystyret og bystyrets organer.

Bystyrets sekretariat har ansvar for å gi informasjon til offentligheten om virksomheten i bystyret og vedtak i dets organer.

Sekretariatet skal legge til rette slik at ordføreren eller den som opptrer på ordførerens vegne kan utøve representasjonsoppdrag på en best mulig måte. 

Virksomheten er sekretariat for:

Bystyrets sekretariat er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av stortingsvalg, sametingsvalg, kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg i Oslo. Sekretariatet har også ansvar for valg av meddommere.

Formelle henvendelser og dokumenter til Bystyrets sekretariat bes sendes til postmottak@oslobystyre.no

Ledelse

Direktør

Lars Arne Ryssdal

Mobilnummer: 993 75 443

E-post:

Avdeling for bystyrets organer

leder

Siv Songedal

Mobilnummer: 997 05 143

E-post:

Avdeling for representasjon ordfører

leder

Cecilie Stray

Mobilnummer: 977 00 802

E-post:

Avdeling for valg og prosjekter

leder

Karina Miller

Mobilnummer: 917 38 406

E-post:

Avdeling for administrasjon i Bystyrets sekretariat

leder

Tone Iversen Skaare

Mobilnummer: 976 90 323

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 853.

Faktura til Oslo kommune.