Byrådslederen

Eirik Lae Solberg (H) er byrådsleder.

Om byrådsleder

Byrådslederen leder byrådet og utnevner medlemmene av byrådet. Byrådslederen koordinerer byrådets arbeid, har overordnet ansvar for politikken og for samarbeid på tvers.

Kort biografi Eirik Lae Solberg

Kontakt Byrådslederens kontor

Kontakt

Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Gjelder det invitasjoner til byrådsleder: byradsleder@oslo.kommune.no

Pressevakt

E-post: media@byr.oslo.kommune.no
Telefon: 99 28 90 90 (ikke sms)

Telefonen er betjent kl. 08:00-16:00 på hverdager.

Utenom åpningstiden: Send e-post til media@byr.oslo.kommune.no eller til byrådssekretær for kommunikasjon.

For pressen

Politisk ledelse

Byrådsleder

Eirik Lae Solberg (H)

Stabssjef

Kjerstin Owren (H)
Telefon: 91 86 87 87
E-post: kjerstin.owren@oslo.kommune.no

Byrådssekretær for kommunikasjon

Rune Dahl Franck (H)
Telefon: 94 17 02 12
E-post: rune.dahl@oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Phillip André Charles (H)
Telefon: 986 23 485
E-post: phillip.charles@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Tale Teisberg
Telefon: 90 93 16 57
E-post: tale.teisberg@byr.oslo.kommune.no

Kommunikasjonssjef

Hanne Gjørtz
Telefon: 95 75 52 13
E-post: hanne.gjortz@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

Byrådslederens kontor er sekretariat for politisk ledelse og bistår byrådslederen i å lede arbeidet i byrådet.

Byrådslederens kontor har overordnet ansvar for:

Avdelingen ivaretar internadministrative funksjoner for byrådsavdelingene.

Underliggende virksomheter

Kontakt

Telefon
23 46 19 31
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO