Byrådslederen

Kontakt

Telefon

23 46 19 31

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO,

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) 

Byrådslederen leder byrådet og utnevner medlemmene av byrådet. Byrådslederen koordinerer byrådets arbeid, har ansvaret for sektorovergripende politikk og stabskoordinerende funksjoner.

Byrådslederens kontor

Byrådslederens kontor er sekretariat for politisk ledelse og bistår byrådslederen i å lede arbeidet i byrådet. 

Kontakt

Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Gjelder det invitasjoner til byrådsleder: byradsleder@byr.oslo.kommune.no

Pressevakt  

E-post: media@byr.oslo.kommune.no
Telefon: 992 89 090 (ikke sms)

Telefonen er betjent kl. 08:00-16:00. Utenom åpningstiden: Send epost eller ring kommunikasjonssjef eller byrådssekretær for kommunikasjon.

Politisk ledelse

Byrådssekretær for kommunikasjon

Kaia Storvik (Ap)
Mobil: 
482 95 856
E-post: kaia.storvik@oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Julie Ness (MDG)
Mobil: 995 79 667
E-post: julie.ness@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Tale Teisberg
Telefon: 909 31 657
E-post: tale.teisberg@byr.oslo.kommune.no

Kommunikasjonssjef

Hanne Gjørtz
Telefon: 957 55 213
E-post: hanne.gjortz@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

Byrådslederens kontor har ansvar for sekretariatfunksjonen for byrådet, overordnet ansvar for videreutvikling av kommunens politiske og administrative styringssystem, virksomhetsstyring og ledelses- og kompetanseutvikling på strategisk nivå. Avdelingen ivaretar også internadministrative funksjoner for byrådsavdelingene.

Byrådslederens kontor har konsernovergripende ansvar og oppgaver i Oslo kommune som omfatter:

Underliggende virksomheter: