Byrådslederen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) 

Byrådslederen leder byrådet og utnevner medlemmene av byrådet. Byrådslederen koordinerer byrådets arbeid, har ansvaret for sektorovergripende politikk og stabskoordinerende funksjoner.

Byrådslederens kontor

Byrådslederens kontor er sekretariat for politisk ledelse og bistår byrådslederen i å lede arbeidet i byrådet.

Kontakt

Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Gjelder det invitasjoner til byrådsleder: byradsleder@oslo.kommune.no

Pressevakt

E-post: media@byr.oslo.kommune.no
Telefon: 992 89 090 (ikke sms)

Telefonen er betjent kl. 08:00-16:00 på hverdager.

Utenom åpningstiden: Send e-post til media@byr.oslo.kommune.no eller til byrådssekretær for kommunikasjon.

Politisk ledelse

Stabssjef

Eileen Fugelsnes (Ap)
Mobil: 464 10 639
E-post: eileen.fugelsnes@oslo.kommune.no

Byrådssekretær for kommunikasjon

Stian Valla Taraldsvik (Ap)
Mobil: 451 37 052
Epost: stian.taraldsvik@oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Vegar Andersen (Ap)
Mobil: 415 51 219
E-post: vegar.andersen@oslo.kommune.no

Mansoor Hussain (Ap)
Telefon: 40 08 62 43
E-post: mansoor.hussain@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Tale Teisberg
Telefon: 909 31 657
E-post: tale.teisberg@byr.oslo.kommune.no

Kommunikasjonssjef

Hanne Gjørtz
Telefon: 957 55 213
E-post: hanne.gjortz@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

Byrådslederens kontor har ansvar for sekretariatfunksjonen for byrådet, overordnet ansvar for videreutvikling av kommunens politiske og administrative styringssystem, virksomhetsstyring og ledelses- og kompetanseutvikling på strategisk nivå. Avdelingen ivaretar også internadministrative funksjoner for byrådsavdelingene.

Byrådslederens kontor har konsernovergripende ansvar og oppgaver i Oslo kommune som omfatter:

Underliggende virksomheter:

Kontakt

Telefon
23 46 19 31
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO