Internasjonalt samarbeid

Oslo kommune har et bredt internasjonalt samarbeid som omfatter deltakelse i regionale og internasjonale organisasjoner og nettverk, bilateralt samarbeid med byer og deltakelse i EU-/EØS-prosjekter.

Internasjonalt kontor har ansvaret for den overordnede samordningen av Oslo kommunes internasjonale arbeid, herunder koordinering av arbeidet i byrådsavdelingene, etatene og bydelene. Til grunn for kommunens internasjonale arbeid ligger en strategi for Oslo kommunes internasjonale arbeid, vedtatt av bystyret 17. februar 2010.

seksjonssjef [EN:Head of International Office]
Erna Ansnes
Telefon
fagsjef [EN:Deputy Head of International Office]
Bjarne Johannessen
Telefon
spesialrådgiver [EN:Senior Adviser]
Mari Eike Nilsen
Telefon
spesialrådgiver [EN:Senior Adviser]
Marthe Hoddevik Jensen
Telefon
spesialrådgiver/prosjektutvikler Horisont Europa [EN:Senior Adviser / Project Developer Horizon Europe]
Tiina Ruohonen
Telefon
fagsjef [EN: Chief Adviser]
Anita Lindahl Trosdahl
Telefon
spesialrådgiver [EN:Senior Adviser]
Paal Mork
Telefon

Kontakt

E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Oslo kommune Internasjonalt kontor, Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Oslo kommune Internasjonalt kontor, [EN:City of Oslo, International Office, City Hall]
0037 OSLO