Internasjonalt samarbeid

Kontakt

E-post

Postadresse

Oslo kommune Internasjonalt kontor, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Oslo kommune Internasjonalt kontor,, 0037 OSLO

Internasjonalt samarbeid

Oslo kommune har et bredt internasjonalt samarbeid som omfatter deltakelse i regionale og internasjonale organisasjoner og nettverk, bilateralt samarbeid med byer og deltakelse i EU-/EØS-prosjekter. 

Internasjonalt kontor har ansvaret for den overordnede samordningen av Oslo kommunes internasjonale arbeid, herunder koordinering av arbeidet i byrådsavdelingene, etatene og bydelene. Til grunn for kommunens internasjonale arbeid ligger en strategi for Oslo kommunes internasjonale arbeid, vedtatt av bystyret 17. februar 2010.

 


Erna Ansnes

seksjonssjef

Telefon: +4741040191

E-post:

Bjarne Johannessen

fagsjef

Telefon: +4797018898

E-post:

Mari Eike Nilsen

spesialrådgiver

Telefon: +4795251948

E-post:

Marthe Hoddevik Jensen

spesialrådgiver

Telefon: +4795196496

E-post:

Tiina Ruohonen

spesialrådgiver/prosjektutvikler Horisont 2020

Telefon: +4790983161

E-post:

Anita Lindahl Trosdahl

spesialrådgiver

Telefon: +4792044529

E-post:

Johan Willem Nicolaas Verbeek Wolthuys

rådgiver

Telefon: +4748643362

E-post: