Beredskapsetaten

Beredskapsetaten er en strategisk stabsetat for Oslo kommune, innen beredskapsfagfeltet.

Vårt formål er å sørge for at kommunens beredskapsmessige plikter i krig og fred blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, herunder å rådgi, veilede og føre tilsyn med etatenes og bydelenes beredskapsarbeid.

Generelle henvendelser til etaten sendes til postmottak@ber.oslo.kommune.no.

Etatsdirektør og beredskapssjef
Ann Kristin Brunborg

Avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap

Avdelingssjef
Sverre Bakkeli

Avdeling for strategi og utvikling

Avdelingssjef
Osman Ibrahim

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 820 096.

Faktura til Oslo kommune.

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@ber.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset
0037
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4
0161