Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Grensen 13, 0159 OSLO

Besøksadresse

Grensen 13, 0159 OSLO

Beredskapsetaten

Beredskapsetaten er en strategisk stabsetat for Oslo kommune, innen beredskapsfagfeltet.

Vårt formål er å sørge for at kommunens beredskapsmessige plikter i krig og fred blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, herunder å rådgi, veilede og føre tilsyn med etatenes og bydelenes beredskapsarbeid.

Generelle henvendelser til etaten sendes til postmottak@ber.oslo.kommune.no.


Etatsdirektør og beredskapssjef

Ann Kristin Brunborg

Avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap

Avdelingssjef

Sverre Bakkeli

Avdeling for strategi og utvikling

Avdelingssjef

Osman Ibrahim

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 820 096.

Faktura til Oslo kommune.