Rådhusets forvaltningstjeneste

Rådhusets forvaltningstjeneste har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av Oslo rådhus og Heftyetunet:

 • Rådhuset som åpent bygg og sted:
  med blant annet omvisninger i Rådhuset, utstillingsvirksomhet i Rådhusgalleriet, Rådhusplassen og Kronprinsesse Märthas plass

 • Rådhuset som kunst- og kulturinstitusjon:
  Utstillinger i Rådhusgalleriet, bevaring og forvaltning av rådhusets kunst og arkitektur, ansvar for søknadsbehandling og gjennomføring av kulturelle arrangement. Administrasjon av tre atelier i Rådhusets vestre tårn

 • Rådhuset som representasjonsbygg:
  saksforberedelse og gjennomføring av representasjonsarrangement i Rådhuset og Heftyevillaen

 • Rådhuset som arbeidsplass:
  Sikkerhet, drift, service og hverdagstjenester, intern kommunal post, protokollær bistand til kommunens virksomheter

Generelle henvendelser

Telefon

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer 976 819 918

Kontakt

Besøksadresse:
Rådhuset
0037 OSLO