Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er Oslo kommunes eget advokatkontor. Kontoret består av 21 advokater og fem kontoransatte. Seks av advokatene har møterett for Høyesterett.

Kommuneadvokaten er organisert som en etat under Byrådslederens kontor. Kommuneadvokaten er selvstendig i juridiske spørsmål og bistår både byråds- og bystyresiden.

Kommuneadvokaten har to hovedoppgaver: Å føre rettsaker for Oslo kommune og å være rådgiver i rettslige spørsmål. Arbeidsoppgavene til Kommuneadvokaten er nærmere presisert i Oslo kommunes rettsinnstruks. Det følger av rettsinstruksen at kommunale virksomheter som trenger advokatbistand i og utenfor rettsak, i utgangspunktet har rett og plikt til å benytte Kommuneadvokaten.

Tilbud og tjenester

Ledelse

Kommuneadvokat
Camilla Selman
Mobil
Administrativ leder
Marita Sagatun
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer 976 819 942

Fakturaadresse: Oslo kommune - Fakturasentralen, Kommuneadvokaten, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo Fakturaen merkes: Ressursnummer 25 127848

Kontakt

Fax 23 46 15 31
Telefon
Postadresse:
Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4, 5. etasje
OSLO

Åpningstider

30. januar — 5. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
6. februar — 12. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
13. februar — 19. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag