Politikk

Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Oslo kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Oslo og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Oslo.

Gi innspill til planprogram for kommuneplanens arealdel

Planprogram for kommuneplanens arealdel ligger på høring fra 9. november 2020 til 9. februar 2021.