Saker og møter i byrådet

Byrådet har normalt møter hver tirsdag og torsdag. I noen saker innstiller byrådet til bystyrets komiteer og utvalg, mens noen saker avgjøres av byrådet.