Innbyggerundersøkelsen

Ny gjennomføring av Oslo kommunes innbyggerundersøkelse (tidl. Publikumsundersøkelsen) er i anmarsj. Resultater kan forventes lansert mot slutten av juni 2023. Kantar Public gjennomfører undersøkelsen på oppdrag for Oslo kommune. Datainnsamlingen vil foregå i løpet av våren.

Formålet med Oslo kommunes innbyggerundersøkelse er å gi kommunens politikere og ansatte en oppdatert oversikt over innbyggernes og brukernes tilfredshet med kommunens tjenester og deres oppfatninger av det å bo i Oslo kommune.

Publikumsundersøkelsen har tidligere blitt gjennomført syv ganger, i 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2014 og 2018. Se resultater og rapporter her:

Publikumsundersøkelsen 2018
Publikumsundersøkelsen 2014
Publikumsundersøkelsen 2010
Publikumsundersøkelsen 2007