Innbyggerundersøkelsen

Resultater fra Oslo kommunes innbyggerundersøkelse 2023 er nå tilgjengelig.

Les pressemeldingen: Åtte av ti trives i Oslo

Formålet med Oslo kommunes innbyggerundersøkelse er å gi kommunens politikere og ansatte en oppdatert oversikt over innbyggernes og brukernes tilfredshet med kommunens tjenester og deres oppfatninger av det å bo i Oslo kommune.

Undersøkelsen het tidligere "Publikumsundersøkelsen" og ble gjennomført første gang i 1998. Resultater og rapporter for de fem seneste undersøkelsene er tilgjengelig her:

Innbyggerundersøkelsen 2023

Publikumsundersøkelsen 2018

Publikumsundersøkelsen 2014

Publikumsundersøkelsen 2010

Publikumsundersøkelsen 2007