Innbyggerundersøkelsen 2023

Datainnsamlingen til Oslo kommunes innbyggerundersøkelse ble gjennomført i april og mai 2023, av Kantar Public på oppdrag fra Oslo kommune. Undersøkelsen fikk inn totalt 28 500 svar. Resultater fra undersøkelsen er tilgjengelig nedenfor.

Les pressemeldingen: Åtte av ti trives i Oslo

Ved tidligere undersøkelser er det publisert egne rapporter for bydelene som PDF. Resultater for bydelene finner du nå i resultatportalen hvor du også kan sammenlige tidsserier.