Sysselsetting og næringsliv

Sysselsatte

Andelen sysselsatte som prosent av befolkningen har de siste årene vært noe høyere i Oslo enn i landet for øvrig, men det er stor forskjell mellom Oslos bydeler som vist i figuren nedenfor.

Kilde: SSB og Oslo Kommunes statistikkbank

Næringsliv

Ved inngangen til 2022 var det registrert 100 459 virksomheter i Oslo. Nedenfor er en oversikt over virksomhetene fordelt på hovednæring.

Statistikkbanken i Oslo

Se mer statistikk på næringsliv i statistikkbanken.