Sysselsetting og næringsliv

Sysselsatte

Andelen sysselsatte som prosent av befolkningen har de siste årene vært noe høyere i Oslo enn i landet for øvrig. Det er stor forskjell mellom bydelene, og i aldersgruppen 15-74 år så var det en forskjell på 18,5 prosentpoeng mellom bydelene med høyest og lavest andel i 2021.

Kilde: SSB og Oslo Kommunes statistikkbank

Næringsliv

Ved inngangen til 2022 var det registrert 100 459 virksomheter i Oslo. Nedenfor er en oversikt over virksomhetene fordelt på hovednæring.

Statistikkbanken i Oslo

Se mer statistikk på næringsliv i statistikkbanken.