Kvinner og menn med helseuniformer snakker sammen.

Inkluderende arbeidsplass

Representativitet er både et middel til likeverdige tjenester, og et mål i seg selv. Ansatte i Oslo kommune skal behandles rettferdig og likeverdig, og fremme respekt for mangfold og likestilling i sitt daglige virke.

OXLO mentorordning

Mentordningen bidrar til økt rekruttering av ansatte med flerkulturell bakgrunn til lederstillinger og stillinger som høyere utdanning.

OXLO Business Charter

Charteret er en arena og et nettverk for samarbeid og synliggjøring av mangfold som en ressurs for arbeids- og næringslivet i Oslo.