Inkluderende arbeidsplass

Representativitet er både et middel til likeverdige tjenester, og et mål i seg selv. Ansatte i Oslo kommune skal behandles rettferdig og likeverdig, og fremme respekt for mangfold og likestilling i sitt daglige virke.

Kvinner og menn med helseuniformer snakker sammen.