OXLO mentorordning

OXLO mentorordning er et tiltak som bidrar til økt rekruttering av ansatte med flerkulturell bakgrunn til lederstillinger og stillinger som krever høyere utdanning.

Mentorordningen er for masterstudenter i det siste året av studiet. Masteroppgaven skal handle om utfordringer og forskningsspørsmål av interesse for kommunen, og ha relevans for målsettingene som er satt for det kommunale tjenestetilbudet i Oslo.

 Mentorordningen gir masterstudentene:

 • en mentor i en kommunal virksomhet
 • oppfølging i et mentorprogram
 • faglig og praktisk bistand i forbindelse med masteroppgaven
 • muligheten til kortvarige vikariater og oppdrag
 • nettverk
 • kunnskap om Oslo Kommune som arbeidsplass

Mentorene for OXLO-studentene jobber i bydeler, etater, foretak og byrådsavdelinger i Oslo kommune, og i selskaper kommunen eier eller samarbeider med.

Ordningen tar opp inntil 8 studenter hvert år.

Opptak av nye studenter foregår om våren gjennom annonsering på Webcruiter.

Mentorordningen følges opp av Utviklings- og kompetanseetaten. 

  Finn ut mer på mentorprogrammets Facebook-side.

  Tidligere deltagere

  Mentorordningen har hatt masterstudenter fra

  • Universitet i Oslo
  • OsloMet
  • Handelshøgskolen BI
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Høyskolen Kristiania

  Politisk forankring

  Mentorordningen er forankret i bystyresak 129/13 «Mangfoldets muligheter – om OXLO, Oslo Extra Large».

  Interessert i mer informasjon?

  Kontakt oss i Utviklings- og kompetanseetaten