OXLO mentorordning

OXLO mentorordning er et tiltak som bidrar til økt rekruttering av ansatte med flerkulturell bakgrunn til lederstillinger og stillinger som krever høyere utdanning.

Mentorordningen er for masterstudenter i det siste året av studiet. Masteroppgaven skal handle om utfordringer og forskningsspørsmål av interesse for kommunen, og ha relevans for målsettingene som er satt for det kommunale tjenestetilbudet i Oslo.

Mentorordningen gir masterstudentene:

  • en mentor i en kommunal virksomhet
  • oppfølging i et mentorprogram
  • faglig og praktisk bistand i forbindelse med masteroppgaven
  • nettverk
  • kunnskap om Oslo kommune som arbeidsplass

Mentorene for OXLO-studentene jobber i bydeler, etater, foretak og byrådsavdelinger i Oslo kommune, og i selskaper kommunen eier eller samarbeider med.

Ordningen tar opp inntil 8 studenter hvert år.

Opptak av nye studenter foregår om våren. Søknandsfristen for 2024 var 7. april.

Mentorordningen følges opp av Utviklings- og kompetanseetaten.

Tidligere deltagere

Mentorordningen har hatt masterstudenter fra

  • Universitet i Oslo
  • OsloMet
  • Handelshøgskolen BI
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Høyskolen Kristiania

Politisk forankring

Mentorordningen er forankret i bystyresak 129/13 «Mangfoldets muligheter – om OXLO, Oslo Extra Large».

Interessert i mer informasjon?

Ta kontakt med Jannicke Weddegjerde Buraas på e-post jannicke.buraas@uke.oslo.kommune.no.