OXLO Business Charter

OXLO Business Charter er en arena og et nettverk for samarbeid og synliggjøring av mangfold som en ressurs for arbeids- og næringslivet i Oslo. Hensikten er å spre og dele erfaringer og finne løsninger på felles utfordringer.

OXLO Business Charter er en arena og et nettverk for samarbeid og synliggjøring av mangfold som en ressurs for arbeids- og næringslivet i Oslo. Hensikten er å spre og dele erfaringer og finne løsninger på felles utfordringer.

Ved å slutte seg til charteret fremmer bedrifter og organisasjoner vekst og en positiv samfunnsutvikling i Oslo.

Verdiene som ligger til grunn for OXLO Business Charter:

  • mangfold er en ressurs
  • åpenhet skaper muligheter
  • diskriminering er dårlig økonomi

Gjennom seminarer i regi av OXLO Breakfast Club og nettverket tilknyttet charteret, fremmer bedrifter og organisasjoner kunnskap om sammenhengen mellom representativ og inkluderende rekruttering, og forretningsstrategi og måloppnåelse.

Nettverket deler erfaringer om flerkulturell rekruttering, mangfoldsledelse, velkomsttjenester, likestilling, kjønnsmangfold, inkluderende arbeidsmiljø og hva som bringer fram ressursene hos ansatte med kompetanse som ofte blir oversett.

Nettverket er også en arena for samarbeid, og for tettere kontakt mellom næringsliv, NAV, skoler og læresteder, og andre offentlige instanser.

OXLO Breakfast Club: Lær om mangfold på arbeidsplassen

Oslo kommune arranger seminarer om mangfold og inkludering i arbeidslivet.

Hensikten er å dele kunnskap om hvorfor og hvordan arbeidslivet kan bli mer inkluderende, se på måter kommune og næringsliv kan samarbeide, og formidle informasjon og beste praksis om hvilke tiltak og grep som får oss nærmere målet om et arbeidsliv som anerkjenner forskjeller som en positiv verdi.

Du og din bedrift eller virksomhet kan lære om og dele erfaringer om

  • hvordan å jobbe praktisk og resultatorientert for mangfold på arbeidsplassen
  • hvordan å fremme et inkluderende arbeidsmiljø
  • hva som gjøres for å utvikle tiltak og kompetanse om mangfoldsledelse og representativ rekruttering

Delta i nettverket

Oslo kommune oppfordrer bedrifter og organisasjoner å slutte seg til charterets verdigrunnlag, oppgi en kontaktperson og bidra til utveksling av erfaringer og beste praksis i nettverket og seminarrekken OXLO Breakfast Club.

Nær 500 bedrifter og organisasjoner er i dag tilsluttet charteret. Deltakelse er gratis, og medfører ingen økonomiske eller juridiske forpliktelser.

Kontakt Toralv Moe i Byrådsavdeling for næring og eierskap for å bli med i nettverket.

OXLO Business Charter ble lansert av Oslo kommune i 2013. Charteret driftes av Oslo kommune gjennom Enhet for mangfold og integrering (EMI).

Vil du vite mer om mangfold på arbeidsplassen?

Les mer om rekruttering og HR-arbeid på siden om Inkluderende arbeidsplass.

Finn flere læringsarenaer på siden om Veiledninger og ressurser.