Kontakt Inkluderings- og mangfoldsseksjonen i Velferdsetaten

Inkluderings- og mangfoldsseksjonen er en del av Velferdsetaten og har en særskilt pådriver- og informasjonsrolle i OXLO-arbeidet.

  • Inkluderings- og mangfoldsseksjonen er pådriver for Oslo kommunes mangfoldsarbeid og jobber for å synliggjøre OXLO som samlende symbol.
  • Inkluderings- og mangfoldsseksjonen jobber for å styrke mangfoldskompetansen i bydeler, etater og sivilsamfunnet og tilbyr blant annet:
    • kompetansehevende kurs og seminarer
    • nettverk, kontakter og informasjon om mulige samarbeidspartnere
    • møteplasser
  • Inkluderings- og mangfoldsseksjonen gir informasjon, råd og veiledning til innvandrerorganisasjoner, nettverk, offentlige virksomheter og aktører i mangfolds- og integreringsarbeidet.


Kontaktinformasjon

Kontortid: Mandag - fredag mellom 09:00 og 15:30.

Telefon: 21802180

E-post: mangfold@vel.oslo.kommune.no

Postadresse:
Inkluderings- og mangfoldsseksjonen - Velferdsetaten
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO

Besøksadresse: Hausmannsgate 21, 0182 OSLO

Seksjonssjef

Kristin Bach Skaset

Mobil: 90 19 66 67

E-post: kristin.skaset@vel.oslo.kommune.no

OXLO-koordinator

Channeh Maram Joof

Mobilnummer: 48 13 50 70

E-post: channeh.maram.joof@vel.oslo.kommune.no

Andre OXLO-ressurser

Toralv Moe

Spesialrådgiver, Byrådsavdeling for sosiale tjenester

Mobilnummer: 92 26 19 62

E-post: toralv.moe@byr.oslo.kommune.no

Følg oss i sosiale medier

Facebook: OXLO - En by for alle

Instagram: @oxlo_enbyforalle