Kontakt Enhet for mangfold og integrering (EMI)

EMI er en del av Velferdsetaten og har en særskilt pådriver- og informasjonsrolle i OXLO-arbeidet.

  • EMI gir informasjon, råd og veiledning til innvandrerorganisasjoner, nettverk, offentlige virksomheter og aktører i mangfolds- og integreringsarbeidet.
  • EMI er pådriver for Oslo kommunes mangfoldsarbeid og jobber for å synliggjøre OXLO som samlende symbol.
  • EMI jobber for å styrke innvandrerorganisasjoner i Oslo og kan tilby eller informere om:
    • kompetansehevende kurs og seminarer
    • nettverk: kontakter og informasjon om mulige samarbeidspartnere
    • møteplasser

EMIs målgruppe er hele Oslos befolkning, med særlig vekt på innvandrerorganisasjoner.

Kontaktinformasjon

Kontortid: Mandag - fredag mellom 09:00 og 15:30.

Stikk innom eller avtal møtetid på forhånd. Skriftlige henvendelser blir besvart så fort som mulig og senest innen 3 uker.

Les mer om EMI og vårt tjenestetilbud

Telefon: 21802180

E-post: emi@vel.oslo.kommune.no

Postadresse:
Enhet for mangfold og integrering - Velferdsetaten
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO

Besøksadresse: Maridalsveien3, 0178 OSLO

Enhetsleder

Rowena B. Teodocio

Mobil: 971 41 503

E-post: rowena.teodocio@vel.oslo.kommune.no

OXLO-koordinator

Channeh Maram Joof

Mobilnummer: 481 35 070

E-post: channeh.maram.joof@vel.oslo.kommune.no

Andre OXLO-ressurser

Toralv Moe

Spesialrådgiver, Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Mobilnummer: 922 61 962

E-post: toralv.moe@byr.oslo.kommune.no

Følg oss i sosiale medier

Facebook: Enhet for mangfold og integrering - OXLO

Instagram: @oxlo_enbyforalle