Hvem er disse sidene for?

Disse sidene er ment som en praktisk guide for ledere og ansatte i kommunale virksomheter. Samtidig er det ment som informasjon til næringsliv, frivillig sektor og læresteder som vil vite hvordan kommunale virksomheter jobber med mangfold og inkludering.

På disse sidene kan du lese om kommunens OXLO-arbeid og hva mangfoldet blant befolkningen betyr, hva likeverd krever og hvordan kommunens virksomheter kan arbeide systematisk for å gi like muligheter for alle som bor i byen.

For ledere og ansatte i kommunale virksomheter

OXLO er symbolet for Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. Disse sidene skal bidra til å gjøre visjonen om Oslo som byen for alle, konkret og virkelig. De er ment som en praktisk guide for kommunale virksomheter i deres arbeid for like rettigheter og like muligheter for alle innbyggere.

Guiden består av fem kategorier:

I tillegg har vi samlet nyttige lenker og dokumenter under kategorien Veiledninger og ressurser.

OXLO-guiden skal bidra til at kommunen blir flinkere til å levere like gode tjenester til alle, uavhengig av etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, alder og sosial klasse.

Alle ansatte i Oslo kommune oppfordres til å lese gjennom innholdet, og alle virksomheter anbefales å sette av tid til å diskutere og planlegge hvordan de bidrar til å gjøre Oslo til en attraktiv og inkluderende by for alle.

For frivillige organisasjoner, bedrifter og læresteder

Det er byen og lokalsamfunn som inkluderer. Det er på arbeidsplasser, læresteder, i nabolag og foreninger at inkludering skjer og mangfoldet utfolder seg.

Sidene er ment å være til praktisk hjelp for alle aktører i samfunnet som jobber for samme mål som kommunen; en by for alle. Med disse sidene ønsker kommunen å gjøre det enkelt å orientere seg og bidra til kommunens arbeid for mangfold og inkludering.

Temaene i denne guiden er relevante for alle organisasjoner som ønsker kvalitet og representativitet i sin virksomhet.

OXLO Business Charter og OXLO tros- og livssynscharter er arenaer og nettverk for alle som vil lære sammen med Oslo kommune. OXLO mentorordning er for masterstudenter og bidrar til økt rekruttering av ansatte med flerkulturell bakgrunn.

For leverandører til kommunale virksomheter

Oslo kommune gjennomfører anskaffelser med vekt på samfunnsansvar. Det omfatter mangfold og likeverd, og forpliktelsene som ligger i loven om likestilling og diskriminering. Kommunen setter samme standard for sine virksomheter som for bedrifter og organisasjoner som leverer varer og tjenester til kommunen og byens innbyggere.

Les mer om kommunens retningslinjer for leverandører

Har du spørsmål eller kommentarer?

Kontakt oss i Enhet for mangfold og integrering (EMI)