OXLO tros- og livssynscharter

Oslo er en by for alle - vis  omtanke og ta hensyn.

Tro og livssyn er viktig for mange, inspirerer til det beste i mennesker, og bidrar til velferd, integrering og omtanke for byen. Samtidig opplever vi også i Oslo at tro og livssyn misbrukes til å lage skiller mellom mennesker og grupper. Alle har et ansvar for å gjøre Oslo til en trygg og åpen by, der den enkelte kan utvikle sin egen identitet og fremtid.

OXLO om tro og livssyn

  • I Oslo bor det mennesker med et mangfold av tro, livssyn og kulturelle bakgrunner. Vi har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar i bysamfunnet.
  • Vår tro og vårt livssyn er en viktig del av oss selv og vår identitet. Vi vil derfor møte og vise omtanke for andre, som vi selv ønsker å bli møtt.
  • Oslo kommune er til for menneskene som bor i byen. Kommunen støtter religionsdialog og tar hensyn til den enkeltes tro og livssyn.

Alle tros- og livssynsamfunn i Oslo oppfordres til å slutte seg til charteret om tros- og livssynsmangfold: «OXLO – Vis omtanke, ta hensyn», og forplikte seg til å ha omtanke for Oslo som en by for alle, og møte forskjeller i tro og livssyn med respekt for andres valg.

Kontakt oss

Vi i EMI ønsker å være i dialog med tros- og livsynssamfunn i Oslo.

Kontakt oss for innspill og spørsmål.