Illustrasjon

Mangfoldsledelse i kommunale virksomheter

OXLO tilhører hele Oslo kommune. Alle kommunale virksomheter kan, og oppfordres til, å "sette OXLO-stempel" på sitt mangfolds- og integreringsarbeid.

Veileder i aktivitets- og rapporteringsplikten

Last ned veilederen for mangfoldsarbeidet innen HR og rekruttering i Oslo kommune. En veileder for likeverdige tjenester er under utvikling.