Likeverdige tjenester

Kommunale virksomheter skal tilrettelegge sine tjenester for å dekke alle innbyggernes behov. Det krever systematisk arbeid over tid.

Barnehageansatt med barn på skuldrene