OXLO-uka

OXLO-uka arrangeres årlig og fokuserer på den berikelsen som Oslos mangfoldige innbyggere gir til byen, samtidig som den understreker at Oslo kommune ikke tolererer diskriminering og rasisme.

Vi jobber for like muligheter for alle.

Alle kommunale virksomheter, organisasjoner og andre i Oslo oppfordres til å markere OXLO-uka gjennom å arrangere aktiviteter og tiltak som setter et ekstra fokus på dette budskapet.

OXLO-måned/uka 2022

I år skal vi feire OXLO over en måned med ulike aktiviteter og arrangementer. OXLO-måned starter 15. oktober og OXLO-uka skjer i uke-46 (fra 14. til 20. november).

I år er det 50 år siden avkriminalisering av homofili, da Straffelovens paragraf 213 ble opphevet. Oslo kommune skal markere Skeivt kulturår med ulike arrangementer.

Det har også skjedd en del utvikling overfor nasjonale minoriteter i Norge de siste 50 årene.
Årets OXLO- måned/uka vil derfor preget av holdningsendringer til nasjonale minoriteter, flyktninger og innvandrere og skeive i et 50-årsperspektiv.

Gjennom OXLO-måned/uka har EMI flere aktiviteter og arrangementer i samarbeid med private, offentlige og frivillige sektorer. 

Aktiviteter og arrangementer:

  • OXLO-måned Kick-off seminar – 15. oktober, Oslo Rådhus
  • Utstilling om Oslos skeive historie – 15. - 29. oktober, Rådhusplassen
  • OXLO-Konferansen – 16. november,  Oslo Rådhus
  • Menneskerettighetskonferansen og utdeling av OXLO-prisen 2022 – 18. november, Oslo Rådhus
  • Flagging på Karl Johans gate – 14. – 20. november
  • Flagging på buss og trikk – 18. – 19. november

Se OXLO-kalenderen for arrangementer under årets OXLO-uke.

Ta initiativ

Alle kommunale virksomheter og tjenestesteder, frivillige organisasjoner, og andre i Oslo oppfordres til å markere OXLO-måned/uka. Dette kan gjøres ved å arrangere aktiviteter og gjennomføre tiltak som bidrar til å løfte frem budskapet om at Oslo er en by for alle, at mangfoldet i byen er en berikelse og at Oslo ikke tolererer rasisme og diskriminering. 
Her kan du melde inn et arrangement under OXLO-uka.

 

Enhet for mangfold og integrering (EMI) har ansvar for koordinering av aktivitetene i OXLO-uka. Kontakt oss i EMI

Tips og ressurser

Ressurser til kommunikasjonspersoner: 

Tips og idéer til virksomhetsledere: