OXLO-uka

OXLO-uka arrangeres årlig og fokuserer på den berikelsen som Oslos mangfoldige innbyggere gir til byen, samtidig som den understreker at Oslo kommune ikke tolererer diskriminering og rasisme.

Vi jobber for like muligheter for alle.

Alle kommunale virksomheter, organisasjoner og andre i Oslo oppfordres til å markere OXLO-uka gjennom å arrangere aktiviteter og tiltak som setter et ekstra fokus på dette budskapet.

OXLO-uka 2021 er fra 15. til 21. november. 

I år er det 20 år siden Benjamin Hermansen ble drept. Det var rasistisk motivert drap. OXLO ble lansert som kommunens motvekt mot rasisme, nazisme og intoleranse i Oslo.

Drapet på Benjamin Hermansen er et mørkt minne, og vi skal aldri glemme. Dette tar vi med oss i 20-års markering av hendelsen i årets OXLO-uka. 

Se OXLO-kalenderen for arrangementer under årets OXLO-uke

 

Ta initiativ

Alle kommunale virksomheter og tjenestesteder, frivillige organisasjoner, og andre i Oslo oppfordres til å markere OXLO-uka. Dette kan gjøres ved å arrangere aktiviteter og gjennomføre tiltak som bidrar til å løfte frem budskapet om at Oslo er en by for alle, at mangfoldet i byen er en berikelse og at Oslo ikke tolererer rasisme og diskriminering. 

Her kan du melde inn et arrangement under OXLO-uka.

Enhet for mangfold og integrering (EMI) har ansvar for koordinering av aktivitetene i OXLO-uka.

Kontakt oss i EMI

 

Tips og ressurser

Ressurser til kommunikasjonspersoner: 

 

Tips og idéer til virksomhetsledere: 

 

 

Bilde av OXLO-banner på flaggstang.