OXLO-uka

OXLO-uka arrangeres årlig på høsten og setter ekstra fokus på at mangfold er en berikelse og at Oslo kommune ikke tolererer diskriminering og rasisme.

Vi jobber for like muligheter for alle.

Alle kommunale virksomheter, organisasjoner og andre i Oslo oppfordres til å markere OXLO-uka gjennom å arrangere aktiviteter og tiltak som setter et ekstra fokus på dette budskapet.

Se OXLO-kalenderen for informasjon om årets OXLO-uke

Årets OXLO-uke er fra 15. til 21. november. Her finner du mer informasjon om årets OXLO-uke.

Ta initiativ

Alle kommunale virksomheter og tjenestesteder, frivillige organisasjoner, og andre i Oslo oppfordres til å markere OXLO-uka. Dette kan gjøres ved å arrangere aktiviteter og gjennomføre tiltak som bidrar til å løfte frem budskapet om at Oslo er en by for alle, at mangfoldet i byen er en berikelse og at Oslo ikke tolererer rasisme og diskriminering. 

Her kan du melde inn et arrangement under OXLO-uka.

Enhet for mangfold og integrering (EMI) har ansvar for koordinering av aktivitetene i OXLO-uka.

Kontakt oss i EMI

Bilde av OXLO-banner på flaggstang.