Om OXLO

OXLO-uka

OXLO-uka arrangeres årlig på høsten og setter ekstra fokus på at mangfold er en berikelse og at Oslo kommune ikke tolererer diskriminering og rasisme.

Vi jobber for like muligheter for alle.

Alle kommunale virksomheter, organisasjoner og andre i Oslo oppfordres til å markere OXLO-uka gjennom å arrangere aktiviteter og tiltak som setter et ekstra fokus på dette budskapet.

Se OXLO-kalenderen for informasjon om årets OXLO-uke

Ta initiativ!

Enhet for mangfold og integrering (EMI) har ansvar for koordinering av aktivitetene i OXLO-uka. Ta kontakt med oss om dere vil lage et arrangement.

Kontakt oss i EMI