OXLO-uka

OXLO-uka arrangeres årlig og fokuserer på den berikelsen som Oslos mangfoldige innbyggere gir til byen, samtidig som den understreker at Oslo kommune ikke tolererer diskriminering og rasisme.

Vi jobber for like muligheter for alle.

Alle kommunale virksomheter, organisasjoner og andre i Oslo oppfordres til å markere OXLO-uka gjennom å arrangere aktiviteter og tiltak som setter et ekstra fokus på dette budskapet.

OXLO-uka 2022

15. oktober åpner utstillingen "Oslos skeive historie gjennom 50 år" på Rådhusplassen, som en del av markeringen av Skeivt kulturår 2022. I år er det 50 år siden avkriminalisering av homofili, da Straffelovens paragraf 213 ble opphevet, utstillingen vil vise skeive forbilder og historikk fra 1902 til i dag.

I november arrangeres OXLO-uka, med aktiviteter og arrangementer i samarbeid med private, offentlige og frivillige sektorer. Tema for uka er: Oslo, en by for alle.

Aktiviteter og arrangementer:

  • Frokostseminar 14. november: "Kommunens innsats mot diskriminering", Oslo Rådhus
  • OXLO-Konferansen 16. november: "Stolt og fri - skeiv på jobben", Oslo Rådhus
  • Frokostseminar 17. november: "Mangfold i arbeids- og næringslivet", Oslo Rådhus
  • Åpen dag; Regnbuetreff og det sentrale eldreråd i Oslo 17. november, Grünerløkka
  • OXLO-seminar og utdeling av OXLO-prisen 18. november, Oslo Rådhus
  • Ung, stolt fri 18. november, Deichman Bjørvika
  • Avduking av Blått skilt 22. november, Metropol

Se OXLO-kalenderen for alle arrangementer under årets OXLO-uke

Ta initiativ

Alle kommunale virksomheter og tjenestesteder, frivillige organisasjoner, og andre i Oslo oppfordres til å markere OXLO-uka. Dette kan gjøres ved å arrangere aktiviteter og gjennomføre tiltak som bidrar til å løfte frem budskapet om at Oslo er en by for alle, at mangfoldet i byen er en berikelse og at Oslo ikke tolererer rasisme og diskriminering.
Her kan du melde inn et arrangement under OXLO-uka.

Enhet for mangfold og integrering (EMI) har ansvar for koordinering av aktivitetene i OXLO-uka. Kontakt oss iEMI

Tips og ressurser

Ressurser til kommunikasjonspersoner:

Tips og idéer til virksomhetsledere: