OXLO-symbolet og verdidokument

Oslo kommune oppfordrer alle til å "sette OXLO-stempel" på arrangementer og tiltak. Se retningslinjene for bruk av symbol og logo for eksterne og for kommunale virksomheter.

OXLO-symbolet

Oslo kommune oppfordrer alle til å "sette OXLO-stempel" på arrangementer og tiltak. Symbolet og retningslinjene for bruk finner du i designmanualen for Oslo kommunes visuelle identitet. Det er egne retningslinjer for tilskuddsmottakere og eksterne samarbeidspartnere, og for kommunens egne virksomheter.

OXLO-symbolet og retningslinjer for bruk

Verdidokument

Verdidokumentet "Oslo – en by for alle" formidler kommunens verdistandpunkt om mangfold og likeverd og innsats mot hat, fordommer og diskriminering. Dokumentet skal sikre at alle kommunale virksomheter har høy bevissthet om inkluderende og ikke-diskriminerende praksis.

I kommunikasjon om mangfold og likeverd, brukes symbolet OXLO – Oslo Extra Large. OXLO-symbolet er fundert på visjonen om Oslo som en åpen by for alle. OXLO-plakaten brukes i kommunale bygninger, kollektivtransport, eldresentre og sykehjem, skoler, bibliotek og fritidsklubber, og i kommunikasjonen med brukere av kommunale tjenester på kommunens internett.

Verdidokumentet ble vedtatt av Oslo bystyre i sak 435/2023 13. desember 2023.