Bytte barnehageplass

Slik søker du om å bytte barnehageplass. Se søknadsfrist og når du kan forvente å få svar.

Slik søker du om å bytte barnehageplass

Søknad om å bytte barnehageplass gjøres på samme måte som søknad om barnehageplass.

Velg barnehager du vil bytte til og start søknaden

Når må du søke for å være med i opptaksrunden for bytte?

Søknadsfrist til opptaksrunde for bytte av barnehage er 1. mars. De fleste plassene i dette opptaket har oppstartsdato i august.

Du kan også søke om å bytte barnehage etter 1. mars. Da er barnet med på opptak til ledige plasser i løpet av året, etter at barn med lovfestet rett til barnehageplass har fått et tilbud.

Hvilke regler gjelder for å bytte barnehage?

  • Barn som allerede går i barnehage i Oslo har ikke rett til ny barnehageplass i Oslo. Men du kan få tilbud om å bytte hvis det er ledig plass i en av barnehagene du har søkt.

  • De barna som mister plass i familiebarnehage på grunn av alder, eller mister plass i bedriftsbarnehage i perioden 1. mars til 31. juli, har rett til tilbud om ny plass. Du må selv søke om ny plass innen søknadsfristen 1. mars.

  • Har du fått en barnehageplass, men ønsker å stå på venteliste til en annen barnehage, må du sende inn en ny søknad om dette. Du får kun tilbud om én barnehageplass per søknad.

Mister barnet plass i nåværende barnehage hvis du søker om å bytte?

Nei, barnet mister ikke plassen sin. Hvis dere ønsker å beholde plassen i nåværende barnehage, kan dere takke nei til tilbudet om å bytte barnehageplass.

Må jeg si opp plass i nåværende barnehage hvis jeg skal bytte?

Hvis du bytter mellom to kommunale barnehager i Oslo kommune, trenger du i utgangspunktet ikke å si opp plassen. Unntaket er om du i en periode ikke ønsker å benytte plassen i den gamle barnehagen.

Hvis du bytter til eller fra en privat barnehage, eller mellom to private barnehager, må du huske å si opp plassen for å unngå å betale for to plasser i samme periode.

Les mer om å oppsigelse ved bytte av plass.

Betaling ved bytte mellom barnehager i Oslo

  • Når du bytter mellom to kommunale barnehager, er det ingen ekstra kostnader. Du betaler vanlig pris per måned.
  • Private barnehager har egne regler. Les vedtektene til barnehagen. Hvis du bytter til eller fra privat barnehage, eller mellom to private barnehager, må du si opp plassen.
  • Ligger den gamle og den nye barnehagen i forskjellige bydeler, kan det hende du får faktura fra begge bydelene, men totalbeløpet skal ikke overstige din vanlige månedspris.
  • Har du redusert barnehagepris, behøver du ikke å søke om dette på nytt. Vi anbefaler at du gir beskjed til styrer i den nye barnehagen slik at de kan følge opp at du får riktig pris.