Til innhold
Barnehage

Hvem får tilbud om barnehageplass først

Hva som avgjør plass på søkerlistene der du søker om plass, og informasjon om når du må legge ved dokumentasjon på gruppetilhørighet i søknaden.

Opptaksrundene til alle barnehager

Det er flest ledige plasser å tilby i august når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen. Opptak til barnehagene skjer i ulike opptaksrunder i løpet av året:

  1. Etter søknadsfristen 1. mars tildeler vi plasser til barn som ønsker å bytte barnehage, og som har søkt før fristen. De som søker om bytte får tilbud hvis det er ledig plass i ønsket barnehage.
  2. Etter opptaksrunden for bytte av barnehage, gjennomfører vi flere opptaksrunder for barn med lovfestet rett til plass i august eller september.
  3. Etter søknadsfristen 15. august gjennomfører vi opptaksrunder for barn som har lovfestet rett til plass i oktober eller november.

I tillegg tildeler vi plasser hver måned til barn uten lovfestet rett til plass, hvis det er ledige plasser der du søker om plass, og ingen barn med lovfestet rett på søkerlistene. Det gjelder hovedsakelig plasser for barn i alderen 3-6 år. 

Bydelene samordner opptaket med private barnehager for at du skal få tilbud i en barnehage som er så høyt prioritert på søknaden din som mulig. Har du lovfestet rett til plass kan du få tilbud i en barnehage du ikke har søkt om plass i, dersom det ikke er mulig å tilby plass i en av de ønskede barnehagene.

Plass på søkerliste til private barnehager

Plass i private barnehager tildeles ut fra barnehagenes egne vedtekter, og i vedtektene kan du lese om hva som avgjør hvem som får tilbud om plass først. Vedtektene finner du nederst på barnehagenes egne sider.

Mens opptak for lovfestet rett til plass pågår (1. mars - november) kan vi ikke oppgi barnets plass på søkerlistene. 

Plass på søkerliste til kommunale barnehager

Alle de kommunale barnehagene har felles regler som bestemmer hvem som får tilbud om plass først.

I hver opptaksrunde tildeles plasser på bakgrunn av:

  1. Barnets gruppetilhørighet (gruppene 1-6)
  2. Barnets alder

Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Når vi tildeler plasser til kommunale barnehager, er det det eldste barnet i samme aldersgruppe (småbarn/storebarn) og gruppe 1-6 som får plass først. Hva slags prioritering du har gitt barnehagene i søknaden, og hvor lenge barnet har stått på søkerlisten påvirker ikke hvem som får tilbud om plass først.

Mens opptak for lovfestet rett til plass pågår (1. mars - november) kan vi ikke oppgi barnets plass på søkerlistene. Utenom denne perioden kan du ringe barnehageadministrasjonen for å få vite barnets plass på søkerlistene.

Gruppene som gir fortrinn til kommunale barnehager

Noen barn har rett på fortrinn i opptaket. For å bli satt i enkelte grupper må du legge ved dokumentasjon når du søker om barnehageplass. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn tre måneder.

Gruppe 1 (gjelder også private barnehager)

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak fra barnevern.

Krav til dokumentasjon: sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barnevernstjenestens vedtak eller domstolsvedtak.

Gruppe 2

Barn fra familier som har store belastninger på grunn av funksjonsnedsettelse eller varig sykdom hos foresatte eller søsken.

Krav til dokumentasjon: Legeerklæring som dokumenterer at sykdommen eller funksjonsnedsettelse er alvorlig og varig.

Gruppe 3

Barn som har foreldre som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV eller bydel.

Gruppe 4

Barn som har søsken i den ønskede kommunale barnehagen ved oppstart, og søsken som søker plass i samme kommunale barnehage med samme oppstartsdato.

Du trenger ikke sende inn dokumentasjon.

Hvis du søker om å bytte til en barnehage der søsken går, kan barnet få tilbud i bytteopptaket. Søsken som ikke allerede går i barnehage, og har søkt før fristen for rett til plass, vil få søknaden behandlet i opptaksrundene for barn med rett til plass.

Gruppe 5

Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning, eller som aktivt søker arbeid eller utdanning.

Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV, for eksempel vedtak om utvidet barnetrygd, og dokumentasjon på arbeid eller utdanning. Du laster opp dokumentasjon i søknadssystemet når du søker om barnehageplass.

Gruppe 6 

​Øvrige barn.

Slik søker du barnehageplass

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen