Søke barnehageplass

Slik søker du om barnehageplass. Se søknadsfrist og når du kan forvente å få plass.

Send søknad om barnehageplass

Du sender søknad på samme måte enten du søker for første gang, eller har plass fra før og ønsker å bytte barnehage. Du kan søke om plass i inntil fem barnehager samtidig.

Velg barnehager og start søknaden

Når har barnet rett til barnehageplass – og når må du søke?

At barnet har lovfestet rett til barnehageplass betyr at barnet skal få et tilbud om barnehageplass innen en gitt tid.
Søknadsfrist for barnet ditt avhenger av når på året barnet er født. Rett til plass gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker innen fristen.

Se hva som gjelder for barnet ditt:

  • Barn som fyller ett år i perioden januar- august har rett på plass i august det året de fyller ett år. Søknadsfrist er 1. mars. Ønsket oppstartsdato må være senest 30. september.
  • Barn som fyller ett år i september har rett på plass i september det året de fyller ett år. Søknadsfrist er 1. mars. Ønsket oppstartsdato må være senest 30. september.
  • Barn som fyller ett år i oktober eller november har rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. Søknadsfrist er 15. august. Ønsket oppstartsdato må være senest 30. november.
  • Barn som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år. Søknadsfrist er 1. mars det året de har rett på plass
  • Eldre barn uten barnehageplass: Fordi det er flest ledige plasser i august, og dermed størst muligheter til å få plass i ønsket barnehage, anbefaler vi eldre barn å søke før fristen 1. mars med ønsket oppstart i august.

Hvis du søker privat barnehage

Mange private barnehager fyller opp plassene sine i løpet av våren, og noen forutsetter oppstart i august. Hvis du ønsker plass i privat barnehage anbefaler vi derfor at du søker senest 1. mars, også for barn født i oktober eller november. Husk å lese vedtektene til de private barnehagene på din søkerliste.

Kan jeg søke om oppstart tidligere enn når barnet mitt har rett til plass?

Ja, men det er ikke sikkert du får tilbud om oppstart når du ønsker. Husk at du må søke innen søknadsfristen som gjelder ditt barn. I søknaden kan du selv legge inn datoen du ønsker at barnet skal starte i barnehagen. Er det lenge til søknadsfristen, kan du sende søknaden 2-3 måneder før du ønsker plass.

Du vil få tilbud når det er ledig plass til barnet ditt, senest måneden barnet har lovfestet rett til plass. Søknaden gjelder til du får et tilbud eller om du selv sletter søknaden.

Barnehageplass i kommunale barnehager må tas i bruk innen én måned fra tilbudt startdato. Dere må betale fra den datoen som oppgitt i tilbudsbrevet. Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer når plassen må tas i bruk.

Kan jeg søke om oppstart senere enn måneden barnet har rett til plass?

Ja, men da har du ikke lenger rett til plass. Det kan hende du må vente lenge før du får tilbud.

Hva skjer hvis vi flytter?

Retten til barnehageplass gjelder i kommunen der barnet bor. Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor i Oslo, men barnet må ha bostedsadresse i Oslo ved oppstart.

Flytter du ut av Oslo kommune, kan du beholde plassen i en kommunal barnehage maks tre måneder fra fraflyttingsdato. Kommunen kan avslutte plassen din tidligere enn tre måneder hvis det er andre barn som venter på plass. For private barnehager gjelder egne regler, disse står i barnehagens egne vedtekter.

Når får du tilbud om plass?

Kommunale barnehager i Oslo har felles regler for opptak, og disse avgjør hvilke barn som får tilbud om plass først. Private barnehager har egne vedtekter som avgjør hvilke barn som får tilbud først. Du kan lese mer om opptaket og hvem som får tilbud først her.

Hva skjer hvis det ikke er ledig plass der vi har søkt?

Dersom det ikke er ledig plass i den barnehagen du har søkt, kan du få tilbud om plass i andre barnehager i Oslo. Vi prøver alltid først å finne plass i nærheten av der du har ønsket plass.

Slik bytter du barnehageplass

Se hvordan du søker om å bytte barnehageplass her.

Film som forklarer hvordan du søker barnehageplass

Filmen er tilgjengelig på flere språk. Velg språket du ønsker i tannhjulet for innstillinger nederst til høyre på filmen.