Svar på tilbud om barnehageplass

Se når du kan forvente å få et tilbud. Det er viktig at du svarer på tilbudet innen 10 dager, hvis ikke mister du plassen.

Svar på tilbud du har fått

Svar innen 10 dager, hvis ikke mister du plassen. Du må ta i bruk plassen innen én måned fra startdato i tilbudsbrevet hvis det er en kommunal barnehage. Private barnehager har egne regler.

Svar på tilbudet

Hvis du bytter til eller fra privat barnehage, må du huske å si opp plassen. Mellom kommunale barnehager går oppsigelsen automatisk når du takker ja til nytt tilbud. Les om oppsigelse av barnehageplass.

Når får du svar?

Barn med rett til plass i august eller september

Vi sender tilbud til de som har søkt før fristen 1. mars 2024 i flere opptaksrunder:

  • 25. mars (svarfrist 7. april)
  • 24. april (svarfrist 4. mai)
  • 23. mai (svarfrist 2. juni)

Den første opptaksrunden inkluderer tilbud om bytte av barnehage.

I senere opptaksrunder sendes kun tilbud til barn med lovfestet rett til plass. Etter siste opptaksrunde sendes tilbud fortløpende hvis det gjenstår barn på søkerlistene som har rett til plass i august eller september.

Barn med rett til plass i oktober eller november

Vi sender tilbud til de som har søkt før fristen 15. august i to opptaksrunder. Datoer for opptaksrunder i 2024 kommer senere.

Andre barn

Parallelt med opptaksrundene for barn med rett til plass pågår i perioder løpende opptak til tilgjengelige plasser. I løpende opptak er alle barn med, uavhengig av om de har plass fra før eller ikke og hvis de har søkt før fristen eller senere.

For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Søknaden gjelder helt til du får plass, eller sletter den.

Hvordan varsler vi deg om tilbudet?

Vi sender tilbudet til digital postkasse eller Altinn. Det er foresatt som ble satt som fakturamottaker i søknadsskjemaet som mottar tilbudsbrevet.

Du får varsel om tilbudet på e-post og sms. Det kan ta noen timer fra tilbudet er sendt fra kommunen, til varselet på e-post kommer frem.

Varsel om tilbudet sendes til e-postadressen som er registrert i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Du kan selv se og endre kontaktinformasjonen din på norge.no.

Har du reservert deg mot digital post, eller mangler e-postadresse i det nasjonale registeret, vil du få tilbud som brev i posten.

Vil du stå på søkerlisten (venteliste) til andre barnehager?

Takker du nei til tilbudet om plass, blir søknaden slettet og du kan miste lovfestet rett til plass.

Takker du ja til tilbudet, kan du også stå på venteliste til andre barnehager. Det gjør du ved å sende inn en ny søknad.

  1. Svar på tilbudet
  2. Vent noen dager til svaret er behandlet av bydelen
  3. Send deretter ny søknad. Den blir behandlet i løpende opptak. Dersom du får nytt tilbud velger du selv om du vil takke ja til ny plass, eller beholde nåværende plass. Se hvordan du bytter barnehageplass

Oppstart i barnehagen

Barnehageplass i kommunale barnehager må tas i bruk innen én måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet. Dere må betale fra den datoen som oppgitt i tilbudsbrevet.

Private barnehager har egne regler, og det kan være at dere kan avtale annen oppstart hvis dere tar kontakt med barnehagen.

Barnehageplassen må tas i bruk innen avtalt tid, ellers mister dere plassen og må søke på nytt. Mange får et nytt tilbud, men ventetiden kan variere avhengig av område og søkte barnehager.

Hvem får tilbud om barnehageplass først?

Kommunens barnehager har felles regler for opptak, mens private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvilke barn som får tilbud om plass først.

Klage på tilbud om barnehageplass

Ta kontakt med bydelen din dersom du vurderer å sende inn klage. Se hva du kan klage på og hvordan du klager