Til innhold

Svar på tilbud om barnehageplass

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Husk å svare på tilbud innen ti dager, ellers mister du plassen!

Når får du svar?

Du får kun ett tilbud per søknad, og dermed kun tilbud i én av opptaksrundene. 

Barn med rett til plass i august eller september​

  • 1. opptaksrunde: Vi sender tilbud 16. april. Svarfrist 26. april
  • 2. opptaksrunde: Vi sender tilbud15. mai. Svarfrist 25. mai
  • 3. opptaksrunde: Vi sender tilbud 8. juni. Svarfrist 18. juni

De fleste får tilsendt tilbud før sommerferien. Alle vil få tilbud senest den måneden barnet har rett til plass.

Barn med rett til plass i oktober eller november

  • Tilbud sendes ut i løpet av høsten, senest den måneden barnet har rett til plass.

Barn som har søkt om å bytte barnehageplass senest 1. mars

  • Vi sender tilbud 15. mars. Svarfrist 25. mars.

Andre barn 

Når du kan få tilbud om plass er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Vi kan dessverre ikke si noe om når du kan forvente å få tilbud om plass. Søknaden løper helt til du får plass, eller sletter den. 

Svar på tilbud du har fått

Svar innen ti dager, hvis ikke mister du plassen. Du må ta i bruk plassen innen en måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet dersom det er en kommunal barnehage. Private barnehager har egne regler.

Svar på tilbudet

Vil du stå på søkerlisten (venteliste) til andre barnehager?

  1. Svar på tilbudet.
  2. Vent noen dager til svaret er behandlet av bydelen
  3. Send deretter ny søknad. Den blir behandlet i løpende opptak. Dersom du får nytt tilbud velger du selv om du vil takke ja til ny plass, eller beholde nåværende plass.

Klage på tilbud om barnehageplass

Ta kontakt med bydelen din dersom du vurderer å sende inn klage. Les om klagemuligheter i Oslo kommunes barnehageforskrift.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen