Svar på tilbud om barnehageplass

Du mister plassen hvis du ikke svarer på tilbudet innen ti dager.

Åpen dag

I januar og februar har mange barnehager åpen dag, som betyr at du kan besøke barnehagen før du søker plass.

Når får du svar?

Barn med rett til plass i oktober eller november

Vi sender tilbud til de som har søkt før fristen 15. august i to opptaksrunder:

  • 6. september – svarfrist 16. september
  • 28. september – svarfrist 8. oktober

Tilbud sendes deretter fortløpende hvis det gjenstår barn på søkerlistene som har rett til plass i oktober eller november.

Barn med rett til plass i august eller september

Vi sender tilbud til de som har søkt før fristen 1. mars i flere opptaksrunder i løpet av våren. Datoer for opptaksrunder våren 2023 kommer senere.

Andre barn

Parallelt med opptaksrundene for barn med rett til plass pågår i perioder løpende opptak til tilgjengelige plasser. I løpende opptak er alle barn med, uavhengig av om de har plass fra før eller ikke og hvis de har søkt før fristen eller senere.

For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Søknaden gjelder helt til du får plass, eller sletter den.

Hvordan varsler vi deg om tilbudet?

Vi sender tilbudet til digital postkasse eller Altinn. Det er den forelder som ble satt som fakturamottaker i søknadsskjemaet som mottar tilbudsbrevet. Det blir sendt varsel om tilbudet til e-postadressen som er registrert i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Det kan ta noen timer fra tilbudet er sendt fra kommunen, til varselet på e-post kommer frem.

Har du reservert deg mot digital post, eller mangler e-postadresse i det nasjonale registeret, vil du få tilbud som brev i posten.

Svar på tilbud du har fått

Svar innen ti dager, hvis ikke mister du plassen. Du må ta i bruk plassen innen en måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet dersom det er en kommunal barnehage. Private barnehager har egne regler.

Svar på tilbudet

Bytter du mellom private barnehager, eller fra kommunal til privat må du sende oppsigelse. Les om oppsigelse av barnehageplass. Mellom kommunale barnehager går oppsigelsen automatisk når du takker ja til nytt tilbud.

Vil du stå på søkerlisten (venteliste) til andre barnehager?

  1. Svar på tilbudet.
  2. Vent noen dager til svaret er behandlet av bydelen
  3. Send deretter ny søknad. Den blir behandlet i løpende opptak. Dersom du får nytt tilbud velger du selv om du vil takke ja til ny plass, eller beholde nåværende plass.

Oppstart i barnehagen

Barnehageplass i kommunale barnehager må brukes innen én måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet. Private barnehager har egne regler, og det kan være at dere kan avtale annen oppstart hvis dere tar kontakt med barnehagen.

Barnehageplassen må tas i bruk innen avtalt tid, ellers mister dere plassen. Du kan søke om ny plass, og mange får tilbud i løpet av året. Men ventetiden kan variere avhengig av område og søkte barnehager. Man er ikke garantert et nytt tilbud før neste august. Les mer om å søke eller bytte barnehageplass i Oslo.

Klage på tilbud om barnehageplass

Ta kontakt med bydelen din dersom du vurderer å sende inn klage. Les om klagemuligheter i Oslo kommunes barnehageforskrift.