Barnehage

Svar på tilbud om barnehageplass

Alle med rett til plass i august og september har fått tilbud

Årets opptak for barn med rett til plass i august og september er avsluttet, og bydelene gir nå tilbud i løpende opptak til barn på søkerlistene i barnehager med ledige plasser. Det er i hovedsak barn 3-6 år som får tilbud nå, men bydeler med god kapasitet kan også gi tilbud til yngre barn.

Du mister plassen hvis du ikke svarer på tilbudet innen ti dager.

Når får du svar?

Barn med rett til plass i august eller september

Tilbud til de som har søkt før fristen 1. mars sendes ut i flere opptaksrunder i løpet av våren. Tilbud i siste felles opptaksrunde sendes ut 19. mai, med svarfrist 29. mai.

Det vil være noen som ikke får tilbud i siste opptaksrunde. Bydelene vil sende ut tilbud til disse søkerne fortløpende etter 19. mai, og alle som har rett på plass i august eller september vil få et tilbud senest i løpet av juni.

Barn med rett til plass i oktober eller november

Tilbud til de som har søkt før fristen 15. august sendes ut i flere opptaksrunder i løpet av høsten.

Andre barn 

Parallelt med opptaksrundene for barn med rett til plass i august og september pågår løpende opptak til plasser som blir ledige før sommeren. I løpende opptak er alle barn med, uavhengig av om de har plass fra før eller ikke og hvis de har søkt før fristen eller senere.

For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Søknaden gjelder helt til du får plass, eller sletter den. 

Hvordan varsler vi deg om tilbudet?

Vi sender tilbudet til digital postkasse eller Altinn, og du kan også finne tilbudet i meldingsboksen på Oslo kommunes Min side. Det er den forelder som ble satt som fakturamottaker i søknadsskjemaet som mottar tilbudsbrevet. Det blir sendt varsel om tilbudet til e-postadressen som er registrert i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Det kan ta noen timer før varselet på e-post kommer frem, og du kan derfor noen ganger finne tilbudet på Min side, selv om du ikke har fått e-post ennå.

Har du reservert deg mot digital post, eller mangler e-postadresse i det nasjonale registeret, vil du få tilbud som brev i posten. 

Svar på tilbud du har fått

Svar innen ti dager, hvis ikke mister du plassen. Du må ta i bruk plassen innen en måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet dersom det er en kommunal barnehage. Private barnehager har egne regler.

 

Svar på tilbudet

 

Bytter du mellom private barnehager, eller fra kommunal til privat må du sende oppsigelse. Les om oppsigelse av barnehageplass. Mellom kommunale barnehager går oppsigelsen automatisk når du takker ja til nytt tilbud.

Vil du stå på søkerlisten (venteliste) til andre barnehager?

  1. Svar på tilbudet.
  2. Vent noen dager til svaret er behandlet av bydelen
  3. Send deretter ny søknad. Den blir behandlet i løpende opptak. Dersom du får nytt tilbud velger du selv om du vil takke ja til ny plass, eller beholde nåværende plass.

Oppstart i barnehagen

Barnehageplass i kommunale barnehager må brukes innen én måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet. Private barnehager har egne regler, og det kan være at dere kan avtale annen oppstart hvis dere tar kontakt med barnehagen. 

Barnehageplassen må tas i bruk innen avtalt tid, ellers mister dere plassen. Du kan søke om ny plass, og mange får tilbud i løpet av året. Men ventetiden kan variere avhengig av område og søkte barnehager. Man er ikke garantert et nytt tilbud før neste august. Les mer om å søke eller bytte barnehageplass i Oslo.

Klage på tilbud om barnehageplass

Ta kontakt med bydelen din dersom du vurderer å sende inn klage. Les om klagemuligheter i Oslo kommunes barnehageforskrift.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen