Til innhold

Svar på tilbud om barnehageplass

Din plass på søkerliste (bestemmes av opptakskriteriene) i de barnehager du har søkt, og hvor mange tilgjengelige ledige plasser det er i de barnehagene.

Svarfrist

 • Du får bekreftelse på innsendt søknad
 • Tilbud om barnehageplass sendes til din digitale postkasse
 • Vi varsler deg på sms og e-post om tilbudet
 • Du må svare på tilbud innen ti dager
 • Svarer du ikke innen fristen mister du plassen

Når får du svar på søknaden i hovedopptaket?

Vi har ikke anledning til å oppgi plass på søkerliste mens hovedopptaket pågår. Plasser tildeles i flere opptaksrunder, men søkere får kun tilbud i én av opptaksrundene.

Svar på tilbud om plass i august

Vi har allerede bestemt dato for opptaksrundene for våren. 

 • 23. mars (svarfrist 2. april)
 • 28. april (svarfrist 8. mai)
 • 24. mai (svarfrist 3. juni)

I vårens opptaksrunder sender vi ut tilbud til barn med rett til plass i august. De som ikke får tilbud i første runden, vil få et tilbud senere – enten i en av de påfølgende opptaksrundene, eller etter siste runden (senest i løpet av august).

Svar på tilbud om plass i september, oktober og november

Barn med lovfestet rett til plass i september, oktober eller november kan ikke regne med å få tilbud før etter sommeren eller i løpet av høsten. 

Når får du svar på søknaden i løpende opptak?

Barn som ikke har rett til plass vil få tilbud om plass når det er ledig plass til dem i søkt barnehage. Vi kan ikke på forhånd si hvor lang tid det vil ta, det er avhengig av barnets plassering på søkerlisten og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe i de aktuelle barnehagene. Har du ikke fått svar på søknaden før 1. mars blir søknaden din automatisk med videre i hovedopptaket der noen barn har rett til tilbud om barnehageplass.

Hva skjer hvis du takker ja eller nei?

Dersom du takker ja til tilbud om plass

Du må ta i bruk plassen innen en måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Oslo, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke. Har du barnehageplass fra før kan det hende du må si opp plassen du har.

 • Vil du fortsatt stå på søkerlisten til andre barnehager? Svar på tilbudet, og vent noen dager til svaret er behandlet av bydelen, og send ny søknad. Sender du ny søknad blir den behandlet i løpende opptak.
 • Hvis du ønsker oppstart tidligere enn august, men takker ja til plass om tilbud i hovedopptaket, må du sende inn en ny søknad for å fortsatt stå på søkerlistene for å få plass før august.

Dersom du takker nei til tilbud om barnehageplass

 • Har du barnehageplass fra før, og har søkt om å bytte barnehage, kan du takke nei til tilbudet dersom du ønsker å beholde plassen du har i dag.
 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Oslo, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke. Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud.
 • Ønsker du plass i en annen barnehage enn den du har fått tilbud om må du sende ny søknad. Sender du ny søknad blir den behandlet i løpende opptak. 

Svar på tilbudet

Slik sender vi ut tilbudet

Har du reservert deg mot digital post blir tilbudet sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

Hvem kan svare på tilbudet?

Tilbud må besvares i søknadsportalen av samme person som sendte søknaden.

Frist for å svare

Du må svare innen ti dager, hvis ikke mister du plassen.

Svar på tilbudet

Klage på tilbud om barnehageplass

Ta kontakt med bydelen din dersom du vurderer å sende inn klage. Les om klagemuligheter i Oslo kommunes barnehageforskrift.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen