Til innhold

Svar på tilbud om barnehageplass

Svarfrist

  • Du får bekreftelse på innsendt søknad
  • Tilbud om barnehageplass sendes på e-post og vi varsler på SMS
  • Når du får tilbud om barnehageplass må du svare innen ti dager
  • Du mister plassen automatisk dersom du ikke svarer innen fristen

Når får du svar på søknaden?

Din plass på søkerliste (bestemmes av opptakskriteriene) i de barnehager du har søkt, og hvor mange tilgjengelige ledige plasser det er i de barnehagene. 

Tilbud om plass i hovedopptaket

Plasser tildeles i flere opptaksrunder, men søkere får kun tilbud i én av opptaksrundene. Vi har ikke anledning til å oppgi plass på søkerliste mens hovedopptaket pågår. Barn med lovfestet rett i august kan forvente å få et tilbud om plass innen utgangen av juni. Barn med rett til plass i september og oktober vil få tilbud senest den måneden de fyller et år.   

Tilbud om plass i løpende opptak

Barn som ikke har rett til plass vil få tilbud om plass når det er ledig plass til dem i en av barnehagene de har søkt. Vi kan ikke på forhånd si hvor lang tid det vil ta, det er avhengig av barnets plassering på søkerlisten og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe i de aktuelle barnehagene. 

Slik får du svar på søknaden

Når du får tilbud om barnehageplass blir det sendt til din digitale postkasse eller meldingsboks i Altinn, og du vil få varsel om tilbud på e-post og sms. Varselet blir sendt til den e-postadressen du har oppgitt i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Har du reservert deg mot digital post blir tilbudet sendt i posten til din folkeregistrerte adresse. Tilbudet er også tilgjengelig på Oslo kommunes Minside. 

Personen som sendte søknaden må svare på søknaden

Tilbud må besvares i søknadsportalen av samme person som sendte søknaden.

Frist for å svare

Vi sender ut tilbud om plass til din e-postadressen, og varsler på sms. Hvis du sendte søknad uten å logge inn, og ikke skrev inn e-postadresse og telefonnummer sendes tilbud og varsel om tilbud til e-postadressen og telefonnummeret som registrert på deg i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Tilbud må besvares elektronisk av samme person som sendte søknaden.Du må svare innen ti dager, hvis ikke mister du plassen.

Svar på søknaden.

Dersom du takker ja til tilbud om plass

Du må ta i bruk plassen innen en måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet. Svar på søknaden.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Oslo, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke. Har du barnehageplass fra før kan det hende du må si opp plassen du har. Har du barnehageplass fra før kan det hende du må si opp plassen du har.

Ønsker du å stå på venteliste til annen barnehage?

Hvis du fortsatt vil stå på søkerlisten til andre barnehager må du sende ny søknad om barnehageplass. Ditt svar på tilbudet må behandles av bydelen før du kan sende ny søknad. Det kan noen dager. Sender du ny søknad blir den behandlet i løpende opptak.

NB! Hvis du ønsker oppstart tidligere enn august, men sier ja til plass om tilbud i hovedopptaket (plass i august), må du sende inn en ny søknad for å fortsatt stå på søkerlistene for å få plass før august.

Dersom du takker nei til tilbud om barnehageplass

Har du allerede barnehageplass, og har søkt om å bytte barnehage, kan du takke nei til tilbudet dersom du ønsker å beholde plassen du har i dag.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Oslo, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke. Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud.

Svar på søknaden.

Ønsker du plass i en annen barnehage enn den du har fått tilbud om må du sende ny søknad. Sender du ny søknad blir den behandlet i løpende opptak. 

Klage på tilbud om barnehageplass

Ta kontakt med bydelen din dersom du vurderer å sende inn klage. Les om klagemuligheter i Oslo kommunes barnehageforskrift.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen