Til innhold

Svar på tilbud om barnehageplass

Du mister plassen hvis du ikke svarer på tilbudet innen ti dager.

Når får du svar?

Barn med rett til plass i august eller september​

Tilbud til de som søkt før fristen 1. mars sendes ut i flere tilbudsrunder i løpet av april-juni. 

Første opptaksrunde 2019:

 • Tilbud: 10. april
 • Svarfrist 24. april

Andre opptaksrunde 2019:

 • Tilbud: 14. mai
 • Svarfrist: 24. mai

Tredje opptaksrunde 2019:

 • Tilbud: 11. juni
 • Svarfrist: 21. juni

De fleste søkerne får tilbud i første opptaksrunde, men vi kan ikke på forhånd si i hvilken opptaksrunde du vil få tilbud. Det er avhengig av antall søkere og ledige plasser i de barnehagene du har søkt. Barn med rett til plass i august får tilbud senest i august. Barn med rett til plass i september får tilbud senest i september. De siste årene har alle med rett til plass fått tilbud før sommeren.

Barn med rett til plass i oktober eller november

Første runde med tilbud sendes ut i løpet av september. Barn med lovfestet rett til plass i oktober eller november får tilbud senest den måned de fyller ett år.

Barn som har søkt om å bytte barnehageplass senest 1. mars

 • Tilbud i bytterunde: 18. mars
 • Svarfrist bytterunde: 28. mars

Ikke alle som søker om å bytte vil få et tilbud i bytte-runden, det er avhengig av antall søkere og ledige plasser i barnehagene. Får du ikke tilbud står du fortsatt på søkerliste, og kan få tilbud hvis det er ledige plasser etter at alle barn med lovfestet rett har fått et tilbud. Dette gjelder de kommunale barnehagene, de private barnehagene velger selv ut fra sine opptakskriterier hvem som får tilbud.  

Andre barn 

Når du kan få tilbud om plass er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Vi kan dessverre ikke si noe om når du kan forvente å få tilbud om plass. Søknaden løper helt til du får plass, eller sletter den. 

Hvordan varsler vi deg om tilbudet?

Vi sender tilbudet til digital postkasse eller Altinn, og du kan også finne tilbudet i meldingsboksen på Oslo kommunes Min side. Det er den forelder som ble satt som fakturamottaker i søknadsskjemaet som mottar tilbudsbrevet. Det blir sendt varsel om tilbudet til e-postadressen som er registrert i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Det kan ta noen timer før varselet på e-post kommer frem, og du kan derfor noen ganger finne tilbudet på Min side, selv om du ikke har fått e-post ennå.

Har du reservert deg mot digital post, eller mangler e-postadresse i det nasjonale registeret, vil du få tilbud som brev i posten. 

Svar på tilbud du har fått

Svar innen ti dager, hvis ikke mister du plassen. Du må ta i bruk plassen innen en måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet dersom det er en kommunal barnehage. Private barnehager har egne regler.

 

Svar på tilbudet

 

Bytter du mellom private barnehager, eller fra kommunal til privat må du sende oppsigelse. Les om oppsigelse av barnehageplass. Mellom kommunale barnehager går oppsigelsen automatisk når du takker ja til nytt tilbud.

Vil du stå på søkerlisten (venteliste) til andre barnehager?

 1. Svar på tilbudet.
 2. Vent noen dager til svaret er behandlet av bydelen
 3. Send deretter ny søknad. Den blir behandlet i løpende opptak. Dersom du får nytt tilbud velger du selv om du vil takke ja til ny plass, eller beholde nåværende plass.

Oppstart i barnehagen

Barnehageplass i kommunale barnehager må brukes innen én måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet. Private barnehager har egne regler, og det kan være at dere kan avtale annen oppstart hvis dere tar kontakt med barnehagen. 

Barnehageplassen må tas i bruk innen avtalt tid, ellers mister dere plassen. Du kan søke om ny plass, og mange får tilbud i løpet av året. Men ventetiden kan variere avhengig av område og søkte barnehager. Man er ikke garantert et nytt tilbud før neste august. Les mer om å søke eller bytte barnehageplass i Oslo.

Klage på tilbud om barnehageplass

Ta kontakt med bydelen din dersom du vurderer å sende inn klage. Les om klagemuligheter i Oslo kommunes barnehageforskrift.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen