Klage på barnehage

Åpen dag

I januar og februar har mange barnehager åpen dag, som betyr at du kan besøke barnehagen før du søker plass.

Er du misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen må du ta det opp med barnehagens ledelse. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med bydelen. Bydelen er eier for de kommunale barnehagene og myndighet med tilsynsansvar for alle barnehager. Bydelens barnehagemyndighet skal passe på at barnehagene følger regelverket som gjelder på barnehageområdet.

Statsforvalteren er siste klageinstans.

Klage på vedtak på redusert oppholdsbetaling?

Når det gjelder klage på enkeltvedtak, som for eksempel vedtak om redusert oppholdsbetaling, se Oslo kommunes barnehageforskrift.

Klage på tilbud om barnehageplass?

Ønsker du å klage på tilbud om barnehageplass? Ta kontakt med bydelen du bor i dersom du vurderer å klage. Du kan lese om hva du kan klage på og hvilke rettigheter du har i Oslo kommunes barnehageforskrift.