Klage på barnehage

Er du misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen må du ta det opp med barnehagens ledelse. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med bydelen. Bydelen er eier for de kommunale barnehagene og myndighet med tilsynsansvar for alle barnehager. Bydelens barnehagemyndighet skal passe på at barnehagene følger regelverket som gjelder på barnehageområdet.

Statsforvalteren er siste klageinstans.

Klage på tilbud om barnehageplass

Ønsker du å klage på tilbud om barnehageplass? Ta kontakt med bydelen du bor i dersom du vurderer å klage. Du kan lese om hva du kan klage på og hvilke rettigheter du har i Oslo kommunes barnehageforskrift.

Klage på vedtak på redusert barnehagepris

Du kan også klage på vedtak om redusert barnehagepris, se Oslo kommunes barnehageforskrift.