Klage på barnehage

Er du misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen må du ta det opp med barnehagens ledelse.  Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med barnehageansvarlig i bydelen. Bydelen er eier for de kommunale barnehagene og har tilsynsansvar for alle barnehager.

Statsforvalteren er siste klageinstans.

Klage på vedtak på redusert oppholdsbetaling?

Når det gjelder klage på enkeltvedtak, som for eksempel vedtak om redusert oppholdsbetaling, se Oslo kommunes barnehageforskrift. 

Klage på tilbud om barnehageplass?

Ønsker du å klage på tilbud om barnehageplass? Ta kontakt med bydelen du bor i dersom du vurderer å klage. Du kan lese om hva du kan klage på og hvilke rettigheter du har i Oslo kommunes barnehageforskrift. 

Kontakt ansvarlig i bydelen

Oslo kommunes sentralbord


Telefon: 2180 2180

Spør etter den som er ansvarlig for barnehagene i bydelen.