Klage på barnehage

Se hva du kan klage på og hvordan du sender klage.

Klage på forhold i barnehagen

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen, må du ta det opp med barnehagens styrer eller eier. Det er bydelen som er eier for de kommunale barnehagene. Det er barnehagen som er ansvarlig for tilbudet og som skal samarbeide med alle foreldre.

Hvis det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Ønsker du å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med bydelen. Bydelen har ansvar for tilsyn av alle barnehagene, både kommunale og private.

Klage på tilbud om barnehageplass

Bydelene tildeler plasser basert på Oslo kommunes kriterier for opptak og de private barnehagenes vedtekter. Hvis du mener det har blitt gjort feil, kan du be bydelen om en begrunnelse før du eventuelt sender klage.

Du kan klage dersom noen av disse punktene gjelder for deg:

  • Du har søkt innen fristen for barn med rett til plass, men har fått avslag på søknad om barnehageplass.

  • Du har fått tildelt en barnehageplass som ikke var på første- eller andreplass i søknaden din.

  • Du har fått avslag på søknad om gruppeprioritet.

  • Du har fått godkjent prioritet i gruppe 1, men har fått avslag på søknad om barnehageplass i løpende opptak.

  • Du har mottatt oppsigelse av barnehageplassen fra bydelen/barnehagen, men mener at dette er feil.

  • Du har fått avslag på søknad om å beholde plassen i den samiske barnehagen for et barn som har samisk som morsmål og som flytter ut av Oslo kommune.

Klage på vedtak for redusert barnehagepris

Har du fått feil barnehagepris eller avslag på søknad om lavere pris, kan du klage. Da må du også sende inn ekstra dokumentasjon som viser hva familien har i inntekt.

Se hvem som kan få lavere barnehagepris

Slik klager du

Vurderer du å klage tilbud om barnehageplass, m¨¨¨å du ta kontakt med bydelen innen 3 uker fra du mottok avgjørelsen. De kan gi deg en begrunnelse for vedtaket. Hvis du fortsatt ønsker å klage, må du sende en skriftlig klage som beskriver hva du klager på og hvorfor.

Klagen sendes til bydelen hvor du har barnehageplass eller har søkt om plass.

Bydelen har plikt til å gi deg et svar innen 1 måned eller gi beskjed dersom saksbehandlingen tar lengre tid.

Får du ikke medhold hos bydelen, går klagen til Oslo kommunes klagenemnd. Får du avslag der, kan du sende klagen videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Lover og forskrifter om barnehage