Til innhold
Barnehage

Oppsigelse og permisjon

Husk søknadsfristen 1. mars

Barn som er ett år eller eldre i september og ikke har plass fra før, og barn som ønsker å bytte barnehageplass bør søke om plass senest 1. mars. For barn som blir ett år i oktober eller november, er kommunens søknadsfrist 15. august. Vi anbefaler likevel at dere søker om plass senest 1. mars dersom dere søker om plass i private barnehager. Dette fordi mange private barnehager fordeler plasser for oktober og november i løpet av våren.

Lyst til å besøke en av barnehagene før du søker om plass?

Mange barnehager har åpen dag i løpet av januar/februar. Alle listene fra bydelene er nå klare.

Reglene for oppsigelse og permisjon er forskjellige for private og kommunale barnehager.

Når må du si opp?

Har du kommunal barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du

 • bytter til eller fra privat barnehage
 • ikke ønsker barnehageplass mer
 • flytter fra Oslo (for kommunale barnehager kan du beholde plassen i inntil 3 måneder, private barnehager har egne vedtekter om dette)

Har du privat barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du bytter barnehage, uansett om den nye barnehagen er kommunal eller privat. Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer om, og hvor lenge, du kan beholde plassen etter at du flytter ut av Oslo.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk fra både private og kommunale barnehager.

Oppsigelsestid

 • Det er ingen oppsigelsestid hvis du bytter mellom kommunale barnehager. Les om betaling dersom du bytter mellom kommunale barnehager.
 • Hvis du ikke bytter til annen kommunal barnehage er det oppsigelsestid en måned fra den 1. i hver måned.
 • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden i den enkelte barnehage.

Slik sier du opp barnehageplassen

Si opp barnehageplassen

Oppsigelse før oppstart?

Hvis du ønsker å si opp plass før barnet har begynt i barnehagen, skal du sette den opprinnelige startdatoen som siste dag i barnehagen. Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

Permisjon

 • Du kan søke om permisjon fra barnehagen i inntil ett barnehageår. Send søknad til bydelen. Bydelen avgjør om søknaden innvilges eller ikke.
 • Barn som har permisjon er ikke garantert plass i samme barnehage, det kommer an på ledige plasser når barnet kommer tilbake.
 • For å få fortrinn for søsken i samme barnehage må det ene barnet gå der når det andre skal begynne.
 • Permisjonstiden avsluttes alltid 31. juli.
 • Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonsperioden.

Søk om permisjon

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen