Oppsigelse og permisjon

Slik sier du opp barnehageplassen din eller søker om permisjon. Kommunale og private barnehager har ulike regler for oppsigelse og permisjon.

Slik sier du opp barnehageplassen

Kommunale og private barnehager har ulike regler for oppsigelse.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk for alle barnehager.

Si opp barnehageplassen

Hvis du har plass i kommunal barnehage, må du sende oppsigelse når du

 • bytter til privat barnehage
 • ikke ønsker barnehageplass mer
 • flytter fra Oslo

Flytter du ut av Oslo kommune, kan du beholde plassen i en kommunal barnehage maks 3 måneder fra fraflyttingsdato. Kommunen kan avslutte plassen din tidligere enn 3 måneder hvis det er andre barn som venter på plass. For private barnehager gjelder egne regler, disse står i barnehagens egne vedtekter.

Har du plass i en privat barnehage, må du sende oppsigelse når du bytter barnehage. Det gjelder uansett om den nye barnehagen er kommunal eller privat. Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer om, og hvor lenge, du kan beholde plassen etter at du flytter ut av Oslo.

´Oppsigelsestid

 • Det er ingen oppsigelsestid hvis du bytter mellom kommunale barnehager i Oslo.
  Hvis du ønsker å slutte i nåværende barnehage før startdato i den nye barnehagen, må du si opp plassen du har i dag for å unngå å betale for hele perioden.
 • Kommunal barnehager har én måned oppsigelsestid fra den 1. i hver måned.
 • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden i den enkelte barnehage.

Se hvilke regler som gjelder for betaling når du bytter barnehage.

Oppsigelse før oppstart?

Hvis du ønsker å si opp plass før barnet har begynt i barnehagen, skal du sette startdatoen som står i tilbudsbrevet som siste dag i barnehagen. Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

Slik søker du om permisjon

Kommunale og private barnehager kan ha ulike regler for permisjon, men alle barnehagene krever at du sender en søknad om permisjon. Du betaler ikke for plassen i den perioden du har permisjon.

Hvis du ikke skal bruke plassen når permisjonen er ferdig, må du si opp plassen.

Søk om permisjon

Permisjon fra kommunale barnehager

Kommunale barnehager følger reglene for permisjon i forskrift om barnehager i Oslo.

 • Du kan søke om permisjon i inntil 1 år og permisjonstiden må avsluttes senest 31. juli.

 • Det er bydelen som avgjør om barnet kan få permisjon.

 • Hvis du ikke skal bruke plassen når permisjonen er ferdig, må du si opp plassen.

For at plassen ikke skal stå ledig i permisjonsperioden, tildeler bydelen denne til et annet barn som står på venteliste. Derfor er praksis i de fleste bydeler å kun godkjenne permisjon hvis den avsluttes 31. juli. Fordi det blir mange plasser ledige i august i forbindelse med skolestart, kan bydelen vanligvis gi barn som har hatt permisjon plass i samme barnehage som tidligere. Hvis det ikke er noen ledig plasser, kan du etter permisjon bli tilbudt plass i en annen barnehage.

Ta kontakt med bydelen som barnehagen ligger i for å få veiledning.

Permisjon fra private barnehager

Det er barnehagens egne vedtekter som bestemmer hvor lenge og når du kan få permisjon. Du må sjekke hva som gjelder for din barnehage.

Hvis du ikke skal bruke plassen når permisjonen er ferdig, må du si opp plassen.

Felles regler for kommunale barnehager

De kommunale barnehagene har felles regler for oppsigelse og permisjon. Har du privat barnehage, se barnehagens egne vedtekter.