Til innhold

Oppsigelse og permisjon

Når må du si opp?

Har du kommunal barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du

  • bytter til privat barnehage
  • flytter fra Oslo (du kan beholde plassen i inntil 3 måneder fra flyttedato, men du må si opp selv)

Det er i kommunale barnehager én måneds oppsigelse fra den 1. eller 15. i måneden.

Har du privat barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du bytter barnehage, uansett om den nye barnehagen er kommunal eller privat. Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer om, og hvor lenge, du kan beholde plassen etter at du flytter ut av Oslo.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk fra både private og kommunale barnehager.

Oppsigelse før oppstart

Send e-post til postmottak i bydelen der barnehagen ligger. Send kopi til barnehagen dersom oppsigelsen gjelder en privat barnehage. Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

Oppsigelsestid

  • Det er ingen oppsigelsestid hvis du bytter mellom kommunale barnehager.
  • Bytter du fra fra kommunal til privat barnehage er det én måned oppsigelsestid fra den 1. eller 15. i måneden.
  • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden i den enkelte barnehage.

Slik sier du opp barnehageplassen

Si opp barnehageplassen

Oppsigelse før oppstart?

Send e-post til postmottak i bydelen der barnehagen ligger. Send kopi til barnehagen dersom oppsigelsen gjelder en privat barnehage. Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

Permisjon

  • Du kan søke om permisjon fra barnehagen i inntil ett barnehageår. Send søknad til bydelen. Bydelen avgjør om søknaden innvilges eller ikke.
  • Barn som har permisjon er ikke garantert plass i samme barnehage, det kommer an på ledige plasser når barnet kommer tilbake.
  • For å få fortrinn for søsken i samme barnehage må det ene barnet gå der når det andre skal begynne.
  • Permisjonstiden avsluttes alltid 31. juli.
  • Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonsperioden.

Søk om permisjon.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen