Oppsigelse og permisjon

Reglene for oppsigelse og permisjon er forskjellige for private og kommunale barnehager.

Når må du si opp?

Har du kommunal barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du

 • bytter til privat barnehage
 • ikke ønsker barnehageplass mer
 • flytter fra Oslo (for kommunale barnehager kan du beholde plassen i maksimalt 3 måneder, private barnehager har egne vedtekter om dette)

Har du privat barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du bytter barnehage, uansett om den nye barnehagen er kommunal eller privat. Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer om, og hvor lenge, du kan beholde plassen etter at du flytter ut av Oslo.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk fra både private og kommunale barnehager.

Oppsigelsestid

 • Det er ingen oppsigelsestid hvis du bytter mellom kommunale barnehager i Oslo.
 • Hvis du ikke bytter til annen kommunal barnehage er det oppsigelsestid en måned fra den 1. i hver måned.
 • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden i den enkelte barnehage.

Les om betaling dersom du bytter barnehageplass.

Slik sier du opp barnehageplassen

Si opp barnehageplassen

Oppsigelse før oppstart?

Hvis du ønsker å si opp plass før barnet har begynt i barnehagen, skal du sette den opprinnelige startdatoen som siste dag i barnehagen. Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

Permisjon

 • Du kan søke om permisjon fra barnehagen i inntil ett barnehageår. Send søknad til bydelen. Bydelen avgjør om søknaden innvilges eller ikke.
 • Barn som har permisjon er ikke garantert plass i samme barnehage, det kommer an på ledige plasser når barnet kommer tilbake.
 • For å få fortrinn for søsken i samme barnehage må det ene barnet gå der når det andre skal begynne.
 • Permisjonstiden avsluttes senest 31. juli.
 • Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonsperioden.

Søk om permisjon