Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Se om du finner svar på det du lurer på

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Det er bydelene som eier og drifter de kommunale barnehagene, og som fører tilsyn med de private barnehagene. Bydelene har også ansvar for å gjennomføre opptak til barnehagene. Overordnet ansvarlig er bydelsdirektør.  Bydelenes myndighet på barnehageområdet er delegert fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.