Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Det er bydelene som eier og drifter de kommunale barnehagene, og som fører tilsyn med alle barnehagene. Bydelene har også ansvar for å gjennomføre opptak.

Se om du finner svar på det du lurer på

Hvem er ansvarlig for barnehagene?

Overordnet ansvarlig er bydelsdirektør. Bydelenes myndighet på barnehageområdet er delegert fra Byrådsavdeling for utdanning.