Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Det er bydelene som eier og drifter de kommunale barnehagene, og som fører tilsyn med alle barnehagene. Bydelene har også ansvar for å gjennomføre opptak.

Du kan kontakte bydelen på telefon, chat eller e-post. Velg bydelen du har barnehage i for å se kontaktinformasjon.

Leter du etter en søknad du allerede har sendt inn?

Svar på søknad om barnehageplass

Slik søker eller bytter du barnehageplass

Hvem er ansvarlig for barnehagene?

Overordnet ansvarlig er bydelsdirektør. Bydelenes myndighet på barnehageområdet er delegert fra Byrådsavdeling for utdanning.