Barnehage

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Frist 15. august for opptak i oktober og november

Barn med rett til plass i oktober og november må sende inn søknad senest 15. august for å være garantert plass. Har du allerede sendt søknad, trenger du ikke sende på ny. Det er barn som er ett år senest i november og som ikke har plass fra før som er med i opptaket.

Se om du finner svar på det du lurer på

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Det er bydelene som eier og drifter de kommunale barnehagene, og som fører tilsyn med de private barnehagene. Bydelene har også ansvar for å gjennomføre opptak til barnehagene. Overordnet ansvarlig er bydelsdirektør.  Bydelenes myndighet på barnehageområdet er delegert fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.