Til innhold

Barn med spesielle behov 0-6 år

Dersom et barn har spesielle behov, kan han eller hun trenge ekstra oppfølging. Bydelene gjør en individuell vurdering av barnets behov, og tilbyr hjelp ut fra hvilke tilbud de har. Tilbudet kan variere fra bydel til bydel.

Støttetiltak

Støttetiltak kan gis individuelt eller i gruppe. Eksempler på tiltak som kan gis av bydelene:

Kontakt pedagogisk fagressurs i bydelen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen