Til innhold
Barnehage

Barn med spesielle behov 0-6 år

Lyst til å besøke en av barnehagene før du søker om plass?

Mange barnehager har åpen dag i løpet av januar/februar. Alle listene fra bydelene er nå klare.

Dersom et barn har spesielle behov, kan han eller hun trenge ekstra oppfølging. Bydelene gjør en individuell vurdering av barnets behov, og tilbyr hjelp ut fra hvilke tilbud de har. Tilbudet kan variere fra bydel til bydel.

Støttetiltak

Støttetiltak kan gis individuelt eller i gruppe. Eksempler på tiltak som kan gis av bydelene:

Oslohjelpa

Gjennom Oslohjelpa skal bydelene tilby rask og god hjelp til barn og deres familier, når de trenger det. I Oslohjelpa samarbeider ulike tjenester som retter seg mot barn og deres familier, for eksempel helsestasjon, NAV, barnevern, fagsenter og barnehage.

For mer informasjon om Oslohjelpa, ta kontakt med pedagogisk fagressurs i din bydel.

Kontakt pedagogisk fagressurs i bydelen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen