Oslohjelpa

Trenger familien din råd og veiledning om barnets utvikling eller foreldrerollen? Ta kontakt med Oslohjelpa i bydelen din. Vi gir rask hjelp uten henvisning og skjemaer.

Oslohjelpa

Oslohjelpa er et gratis lavterskeltilbud som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier får rask og riktig hjelp når de har behov for det. Du kan selv ta kontakt og trenger ikke henvisning.

Om tilbudet

I Oslohjelpa møter du ansatte med ulik fagbakgrunn som samarbeider godt med andre tjenester i bydelen.

Vi jobber tverrfaglig og hjelper deg å finne frem til andre relevante tjenester ved behov.

Hvordan ta kontakt med oss

Ring eller send en e-post til Oslohjelpa i din bydel så avtaler vi tid for en samtale. Alle som jobber i Oslohjelpa har taushetsplikt.