Spesielt tilrettelagte barnehager

Krav til søker

 • Det må foreligge en sakkyndig vurdering av barnet.
 • Annen relevant medisinsk dokumentasjon, som for eksempel fra spesialisthelsetjeneste.

Kommunen har fem spesielt tilrettelagte barnehager

Søknadsfrist

Frist for å søke om plass i hovedopptaket er 1. mars. Blir plasser ledige i løpet av året tilbys disse fortløpende.

Slik søker du

 1. Relevant dokumentasjon må foreligge

  Eksempler på relevant dokumentasjon:

  • Sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste
  • Medisinsk dokumentasjon fra spesialisthelsetjeneste
  • Legeerklæring
  • Pedagogiske rapporter
 2. Kontakt bydelen du bor i

  Bydelen veileder i søknadsprosessen. Det viktig at du tar kontakt med bydelen før du søker om plass i disse barnehagene.

 3. Send søknad i søknadsportalen

  Du søker om barnehageplass i felles søknadsportal for Oslo kommune. Du kan sette opp inntil fem barnehager. Du bør også sette opp en ordinær barnehage i søknaden for å stå på søkerlisten til ordinære barnehager. Opptaket i de spesielt tilrettelagte barnehagene er basert på en vurdering av barnets behov. Det er et begrenset antall plasser.

  Velg dine barnehager og søk om plass.

 4. Send dokumentasjon til bydelen barnet bor i

  Så snart søknaden er sendt må du sende inn relevant dokumentasjon til bydelen. Søknaden blir ikke behandlet før dokumentasjonen er mottatt i bydelen.

Hva skjer videre?

Bostedsbydel videresender dokumentasjon til opptakskontoret i Nordre Aker. Søknaden blir vurdert av opptakskontoret i samarbeid med aktuell barnehage.