Til innhold
Barn med spesielle behov 0-6 år

Spesielt tilrettelagte barnehager

Nye tilbud om barnehageplass er sendt ut

Alle tilbud i 3. opptaksrunde er nå tilgjengelig i søknadsportalen. Fikk du ikke tilbud, men har rett til plass i august eller september, vil du få tilbud senest i løpet av juni. Bydelene sender ut nye tilbud fortløpende. 

 

 

Krav til søker

 • Det må foreligge en sakkyndig vurdering av barnet (unntak for Trosterud senter og barnehagens avdeling for astma, allergi og somatisk sykdom).
 • Annen relevant medisinsk dokumentasjon, som for eksempel fra spesialisthelsetjeneste.

Kommunen har fire spesielt tilrettelagte barnehager

Hva koster det?

Søknadsfrist

Frist for å søke om plass i hovedopptaket er 1. mars. Blir plasser ledige i løpet av året tilbys disse fortløpende.

Slik søker du

 • 1Relevant dokumentasjon må foreligge

  Eksempler på relevant dokumentasjon:

  • Sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste
  • Medisinsk dokumentasjon fra spesialisthelsetjeneste
  • Legeerklæring
  • Pedagogiske rapporter
 • 2Kontakt bydelen du bor i

  Bydelen veileder i søknadsprosessen. Det viktig at du tar kontakt med bydelen før du søker om plass i disse barnehagene.

  Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

  Jeg er usikker på bydel, men vet adressen
 • 3Send søknad i søknadsportalen

  Du søker om barnehageplass i felles søknadsportal for Oslo kommune. Du kan sette opp inntil fem barnehager. Du bør også sette opp en ordinær barnehage i søknaden for å stå på søkerlisten til ordinære barnehager. Opptaket i de spesielt tilrettelagte barnehagene er basert på en vurdering av barnets behov. Det er et begrenset antall plasser.

  Velg dine barnehager og søk om plass.

 • 4Send dokumentasjon til bydelen barnet bor i

  Så snart søknaden er sendt må du sende inn relevant dokumentasjon til bydelen. Søknaden blir ikke behandlet før dokumentasjonen er mottatt i bydelen.

   

Hva skjer videre?

Bostedsbydel videresender dokumentasjon til opptakskontoret i Nordre Aker. Søknaden blir vurdert av opptakskontoret i samarbeid med aktuell barnehage.