Kantarellen avd. Furukvisten for barn med spesielle behov

Litt om barnehagen

Avdeling Furukvisten er en liten tilrettelagt avdeling med syv plasser for barn med mutlifunksjonshemming. Avdelingen er en av fire avdelinger i Kantarellen barnehage.

Barna har egen spesialpedagogisk plan og et tilrettelagt tilbud. Hver barn har to hovedkontakter med hovedansvar for oppfølging av barn og foreldre.

Det er syv ansatte på avdelingen: en pedagogisk leder, en barne- og ungdomsarbeider, en helsefagarbeider, en helsesekretær, en barnepleier, en vernepleier og en ergoterapeut. Barna følges opp av fysioterapeut i egen bydel. Per i dag deltar alle barna på svømming med fysioterapeut ukentlig.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Søndre Nordstrand
 • Spesialavdeling for barn med funksjonsnedsettelse
 • Avdelingsbarnehage
 • 10 måneder - 6 år
 • Antall barn: 7

Slik jobber vi

Vi ønsker å skape en trygg og innholdsrik dag der vi tar individuelle hensyn med rom for felleskap og tilhørighet. Vi vil at barnas hverdag skal være preget av lek og gode opplevelser, der livsglede og hverdagsmagi er målet.

Ask i ulike former er en naturlig del av hverdagen. Motorisk trening, sansestimulering og språkarbeid er også viktige områder for våre barn.

Vi deler uteområde med de andre avdelingene i barnehagen, en småbarnsavdeling og to storebarnsavdelinger. Vi har faste arrangementer med de andre avdelingene, og barna på Furukvisten deltar i ytterligere aktiviteter på andre avdelinger når de har glede av det. Førskolebarna deltar på barnehagens skolestartergruppe, på sine premisser.

Vi liker å reise på turer, og besøker ulike kulturarrangement

Vi er opptatt av å ha en god dialog med foreldre/foresatte, og har foreldresamtaler etter behov.

Foreldrene mener

Denne barnehagen har ikke gjennomført den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager. Les mer om den nasjonale brukerundersøkelsen for barnehager her.

Pris

Pris for opphold: 2000,- pr måned

Pris for mat: 300,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder
Åse Rauan
Telefon

Kontakt

Telefon
23 49 72 00
E-post
Kantarellen@bsn.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Mortensrudveien 200
1283 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Planleggingsdager 2023/24

28. august og 20. oktober 2023

26. januar, 18. mars og 7. juni 2024

Feriestengt barnehage