Feriestengt barnehage

Når er kommunale barnehager stengt?

  • De kommunale barnehagene er stengt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften.
  • De kommunale barnehagene kan også være stengt noen uker om sommeren, men barna i disse barnehagene skal få et alternativt tilbud fra bydelen. Hvis barnehagene har stengt i ferieperioder skal det stå under "åpningstid" på barnehagens egen side. Det finnes ingen felles kommunale regler for når barnehagene kan ha feriestengt, så du må sjekke hver enkelt barnehageside.
  • Barnehagene har også stengt når det er planleggingsdager. Det er cirka fem dager i året.

Du finner informasjon om når de ulike barnehagene har ferie og planleggingsdager på barnehagenes egne sider. Gå til barnehageoversikten. 

Når er private barnehager stengt?

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer åpningstiden. Dersom barnehagene har feriestengt vil du finne informasjon om det i vedtektene deres.  Vedtektene finner du på barnehagenes egne sider. Mange av de private barnehagene har også skrevet opp når de har stengt under åpningstid på nettsiden til barnehagen.

Du finner informasjon om når de ulike barnehagene har ferie og planleggingsdager på barnehagenes egne sider. Gå til barnehageoversikten.