Voldsløkka barnehage for hørselshemmede

Litt om barnehagen

Voldsløkka barnehage for hørselshemmede er en barnehage tilrettelagt for hørselshemmede barn i Oslo kommune. Barnehagen har en tospråklig tilnærming med både tegnspråk og talespråk.

Barnehagen har små barnegrupper (7-12 barn) med god voksentetthet (3-4 voksne). Barnehagen har en mangfoldig barnegruppe med både hørselshemmede barn, hørende barn og KODA-barn (Kids Of Deaf Adults) og det er både hørselshemmede og hørende barn og ansatte på alle avdelinger.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Nordre Aker
 • Ordinær barnehage
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn per ansatt: 3,6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 37,6% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

I barnehagen er vi opptatt av barn og voksne som gode rollemodeller i barnas språkutvikling, noe vi gjør gjennom å tilrettelegge for gode samtaler og aktiviteter som fremmer kommunikasjon. Språk og kommunikasjon har stor plass i hverdagen i Voldsløkka barnehage, som bidrar til utvikling hos barna på flere områder.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent90%47%
Ute- og innemiljø4,23,9
Barnets trivsel4,74,6
Informasjon4,33,7
Barnets utvikling4,64,3
Total tilfredshet4,44,0

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Carina Moen
Telefon

Barnehagens konsulent

Åshild Kristin Stensrud
Telefon

Kontakt

Besøksadresse:
Uelands gate 78
0462 OSLO