Trosterud senter barnehage

Litt om barnehagen

Barnehagen er en spesielt tilrettelagt barnehage som tar inn barn som er diagnostisert eller under utredning for diagnosen autismespekterforstyrrelser.

Barnehagen tar inn barn fra hele Oslo kommune. Opptak må søkes i samarbeid med bydelen du bor i.Ta gjerne kontakt med barnehagen for mer informasjon.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport. Vi har to avdelinger.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Bydel Alna
 • Spesialavdeling for barn med funksjonsnedsettelse
 • Avdelingsbarnehage
 • 1 år - 6 år
 • Antall barn: 14
 • Inneareal: 18 m per barn -

  Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Antall barn per ansatt: 1,6 -

  Antall barn per årsverk i grunnbemanningen (ansatte som jobber direkte med barna). Utregningen tar hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen, og barn under tre år teller dobbelt. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning: 22,2% -

  Tallet viser andelen ansatte i barnehagen som har barnehagelærerutdanning i prosent av grunnbemanningen og styrer. Andelen beregnes utfra antall ansatte i barnehagen og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
  Data fra www.barnehagefakta.no. Opplysningene er samlet inn 15. desember 2023. Tallene kan ha endret seg. Nettsidene oppdateres med nye tall i februar 2025.

Slik jobber vi

Vårt fokus er at alle barn skal ha positive opplevelser i samspill med barn og voksne ut i fra sine egne forutsetninger og behov. Barna skal få en tilrettelagt hverdag som gir mulighet for utvikling og læring. Vi har egen kjøkkenassistent.

Foreldrene mener

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Resultater fra foreldreundersøkelse, per tema og år
Tema20232022
Svarprosent64%42%
Ute- og innemiljø4,24,3
Barnets trivsel4,44,8
Informasjon4,64,6
Barnets utvikling4,64,9
Total tilfredshet4,45,0

Pris

Pris for opphold: 3000,- pr måned

Pris for mat: 210,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Barnehagens ledelse

Barnehagens leder

Line Hellenes
Telefon

Avdelinger

Sol

Telefon

Måne

Telefon

Kontakt

E-post
trosterudsenter.bhg@bal.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Tvetenveien 223
0675 OSLO

Åpningstid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Planleggingsdager 2023

20.01, 13.03, 15.09, 02.11 og 03.11

Feriestengt barnehage

Barnehagen er sommerstengt

Uke 28, 29 og 30