Barnehage

Åpen dag i barnehagen

Frist 15. august for opptak i oktober og november

Barn med rett til plass i oktober og november må sende inn søknad senest 15. august for å være garantert plass. Har du allerede sendt søknad, trenger du ikke sende på ny. Det er barn som er ett år senest i november og som ikke har plass fra før som er med i opptaket.

Åpen dag betyr at du kan komme på besøk til barnehagen for å se hvordan det er der. De barnehagene som ikke står oppført i listene nedenfor har ikke egne åpne dager. Ønsker du å besøke en barnehage utenom åpen dag, må du kontakte barnehagen det gjelder.

Bydel Alna

Bydel Bjerke

Bydel Frogner

Bydel Gamle Oslo

Bydel Grorud

Hvis en barnehage ikke står i listen, eller du ønsker å komme ved et annet tidspunkt, tar du kontakt med barnehagen.

Bydel Grünerløkka

Bydel Nordre Aker

Bydel Nordstrand

Bydel Sagene

Bydel St. Hanshaugen

Barnehager som ikke står på listen må dere selv ta kontakt med for å høre om dere kan komme innom på besøk.

Bydel Stovner

Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Ullern

Barnehager som ikke står på listen må dere selv ta kontakt med for å høre om dere kan komme innom på besøk.

Bydel Vestre Aker

Bydel Østensjø