Til innhold
Barnehage

Åpen dag i barnehagen

Husk søknadsfristen 1. mars

Barn som er ett år eller eldre i september og ikke har plass fra før, og barn som ønsker å bytte barnehageplass bør søke om plass senest 1. mars. For barn som blir ett år i oktober eller november, er kommunens søknadsfrist 15. august. Vi anbefaler likevel at dere søker om plass senest 1. mars dersom dere søker om plass i private barnehager. Dette fordi mange private barnehager fordeler plasser for oktober og november i løpet av våren.

Lyst til å besøke en av barnehagene før du søker om plass?

Mange barnehager har åpen dag i løpet av januar/februar. Alle listene fra bydelene er nå klare.

Åpen dag betyr at du kan komme på besøk til barnehagen for å se hvordan det er der. De barnehagene som ikke står oppført i listene nedenfor har ikke egne åpne dager. Ønsker du å besøke en barnehage utenom åpen dag, må du kontakte barnehagen det gjelder.

Bydel Alna

Bydel Bjerke

Bydel Frogner

Bydel Gamle Oslo

Bydel Grorud

Hvis en barnehage ikke står i listen, eller du ønsker å komme ved et annet tidspunkt, tar du kontakt med barnehagen.

Bydel Grünerløkka

Bydel Nordre Aker

Bydel Nordstrand

Bydel Sagene

Bydel St. Hanshaugen

Barnehager som ikke står på listen må dere selv ta kontakt med for å høre om dere kan komme innom på besøk.

Bydel Stovner

Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Ullern

Barnehager som ikke står på listen må dere selv ta kontakt med for å høre om dere kan komme innom på besøk.

Bydel Vestre Aker

Bydel Østensjø