Til innhold
Barnehage

Jobb i barnehage

Vi søker engasjerte og dyktige medarbeidere som vil gi alle barn i barnehagen en god og trygg start, med lek og læring i sentrum. Oslo kommune har høye ambisjoner for våre barnehager, og satser på økt kompetanse og kvalitetsutvikling.

Satsningsområder

  • Pedagogisk ledelse
  • De yngste barna
  • Barn som trenger ekstra oppfølging
  • Språk og språkstimulering

Ulike stillinger i barnehagene i Oslo kommune

Oslo kommune har et mål om 50 prosent barnehagelærere og opp mot 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i alle våre barnehager.

Bydelene har ulik organisering og har ulike stillingstyper. I tillegg til å jobbe som styrer, pedagogisk leder og barnehagemedarbeider kan du for eksempel søke på stillinger som fagleder, støttepedagog eller språkpedagog. 

Kompetanseutvikling

Oslo kommune ønsker økt kvalitet i barnehagene gjennom kompetanseheving og utvikling av den enkelte barnehage gjennom god ledelse. 

Les om kompetanseutvikling i Oslobarnehagen.

Oslobarnehagens ansatte

Nøkkeltall om barnehagenes ansatte finner du på barnehagefakta.no. Her kan du også finne nøkkeltall på bydelsnivå, og annen informasjon barnehagene.

Ta kontakt med aktuell bydel eller barnehage dersom du har spørsmål om stillinger.

Finn kontaktpersoner for jobbsøkere i bydelene

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Husk søknadsfristen 1. mars

Barn som er ett år eller eldre i september og ikke har plass fra før, og barn som ønsker å bytte barnehageplass bør søke om plass senest 1. mars. For barn som blir ett år i oktober eller november, er kommunens søknadsfrist 15. august. Vi anbefaler likevel at dere søker om plass senest 1. mars dersom dere søker om plass i private barnehager. Dette fordi mange private barnehager fordeler plasser for oktober og november i løpet av våren.

Lyst til å besøke en av barnehagene før du søker om plass?

Mange barnehager har åpen dag i løpet av januar/februar. Alle listene fra bydelene er nå klare.