Deltidsplass

De fleste barnehagene i Oslo kommune tilbyr kun heltidsplass.

I noen få barnehager kan du søke om deltidsplass. Du kan bli tilbudt heltidsplass selv om du har søkt om deltidsplass.

Har du fått en deltidsplass, er det ikke sikkert at du kan få heltidsplass senere om du ønsker det.

Hvilke barnehager tilbyr deltidsplasser?

Kommunale barnehager

Private barnehager

Ønsker du å søke om deltidsplass i en privat barnehage, må du kontakte barnehagen direkte for å høre om de tilbyr deltidsplasser. Du kan gå ut fra at de fleste ikke gjør det.