Deltidsplass

Få barnehager har deltidsplasser

De fleste barnehager tilbyr kun heltidsplass, men i noen barnehager kan du søke om deltidsplass. Du kan bli tilbudt heltidsplass, selv om du har søkt om deltidsplass.

 • Har du en deltidsplass er det ikke sikkert at du kan få heltidsplass senere om du ønsker det.
 • Korttidsbarnehager tilbyr kun deltidsplasser.

Hvordan finner jeg ut av om barnehagen tilbyr deltidsplasser?

 • Bydel Alna har ingen kommunale barnehager som tilbyr deltidsplass. De private må du selv ta kontakt med for å høre om de tilbyr deltidsplass.
 • Bydel Bjerke har ingen kommunale barnehager som tilbyr deltidsplass, men Madamløkken barnehage har en avdeling for korttidsplasser (kun for barn over tre år).
 • Bydel Frogner har ingen deltidsplasser i kommunale eller private barnehager.
 • Bydel Gamle Oslo har ingen deltidsplasser.
 • Bydel Grorud har ingen deltidsplasser i kommunale barnehager.
 • Bydel Grünerløkka har mulighet for deltidsplass i enkelte kommunale barnehager etter avtale med foreldre, men du kan ikke spesifikt søke om deltidsplass. I noen private barnehager kan du selv i søknadsportalen velge deltidsplass.
 • Bydel Nordre Aker har ingen kommunale barnehager som tilbyr deltidsplass, og få eller ingen private barnehager som tilbyr det.
 • Bydel Sagene tilbyr ikke deltidsplasser.
 • Bydel St. Hanshaugen tilbyr ikke deltidsplasser i kommunale eller private barnehager
 • Bydel Stovner har ingen deltidsplasser i kommunale eller private barnehager.
 • Bydel Søndre Nordstrand tilbyr ikke deltidsplasser.
 • Bydel Ullern har ikke deltidsplasser i hverken kommunale eller private barnehager.
 • Bydel Vestre Aker tilbyr ikke deltidsplass i sine kommunale barnehager
 • Bydel Østensjø ikke deltidsplass i sine kommunale barnehager

Ønsker du å søke om plass i barnehager som ligger i bydeler som ikke står i listen? Da må du kontakte barnehagene der du tenker å søke om plass for å høre om de tilbyr deltidsplasser. Du kan gå ut fra at de fleste ikke gjør det.