Byggesøknad for fagfolk

Søker du digitalt, er søknaden tilpasset den eiendommen du skal bygge på. Det blir enklere å sende inn komplette søknader og de blir raskere fordelt til saksbehandler hos oss.

Har du allerede sendt eller begynt på en digital søknad?

På prosjektsiden kan du finne byggesaker for virksomheten du representerer. Du må ha rollen "kommunale tjenester" i virksomheten. Fra prosjektsiden kan du oppdatere gjennomføringsplan og søke om igangsettingstillatelse, brukstillatelse, og ferdigattest. Du kan også endre kontaktopplysninger i byggesaken.

Se påbegynte og innsendte byggesaker for fagfolk (logg inn)

Hvem kan søke heldigitalt?

  • Den heldigitale byggesøknaden er foreløpig kun for fagfolk
  • Du må logge inn via ID-porten
  • Firmaet må ha et norskregistrert organisasjonsnummer
  • Du må ha rollen «kommunale tjenester» for firmaet ditt i Altinn. Daglig leder har denne rollen, og kan gi den til deg i Altinn

Les mer om roller i Altinn

Bestill forhåndskonferanse

For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. Det kan for eksempel være en god idé å ha en forhåndskonferanse i større utbyggings- og fortettingsprosjekter, som utbygging av flere boliger i et eksisterende boligområde.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse.

Bestill forhåndskonferanse til byggesaker

Har du allerede begynt på et utkast? Du finner utkastet i Søknad og skjema.

Byggetillatelse

I søknaden får du kun spørsmål som er relevante for den eiendommen du skal bygge på og tiltaket du velger. Dermed blir det enklere å sende inn komplette søknader og de blir raskere fordelt til saksbehandler hos oss.

Søk om byggetillatelse

Igangsettingstillatelse

Når byggeprosjektet har fått en rammetillatelse, må ansvarlig søker sende inn en søknad om å sette i gang byggearbeidet. Du kan søke om igangsettingstillatelse for hele eller deler av byggeprosjektet.

Søk om igangsettingstilletelse

Ferdigattest

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Søk om ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse

Hvis det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk byggverket, kan kommunen gi midlertidig brukstillatelse.

Søk om midlertidig brukstillatelse

Endringstillatelse

Når byggeprosjektet har fått en tillatelse og du ønsker å gjøre endringer, kan du søke om endring av tillatelsen.

Søk om endringstillatelse

Dispensasjon utenom byggesak

Noen prosjekter krever ikke byggesak, men vil være avhengig av en dispensasjon. Vi gir bare dispensasjon unntaksvis når det er spesielt gode grunner for det.

Søk om dispensasjon utenom byggesak (logg inn)

Behandlingstid

Les om saksbehandlingstid for igangsettingstillatelse, ferdigattest og brukstillatelse

Nyhetsbrev om digitale tjenester

Vi utvikler og forbedrer de digitale søknadstjenestene kontinuerlig.

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.