Byggesøknad for basseng, boblebad og badestamp

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom.

Se hva som gjelder for din eiendom.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

  • du plasserer et basseng, boblebad eller badestamp midlertidig, maksimalt 2 måneder
  • du setter opp et enkelt demonterbart basseng i sommersesongen som lett kan fjernes

Eller

  • du setter opp et mindre basseng, boblebad eller badestamp, med maksimalt 2000 liter vann
  • du plasserer bassenget, boblebadet eller badestampen på terreng eller platting og det ikke er fundamentert eller nedgravd i bakken
  • du ikke tilkobler bassenget, boblebadet eller badestampen til det offentlige vann- og avløpsnettet

Alle punktene i andre punktliste må være oppfylt for at bassenget, boblebadet eller badestampen ikke skal være søknadspliktig.

Basseng, boblebad og badestamp skal til enhver tid være sikret for å hindre at personer faller i dem, jf. byggteknisk forskrift (TEK17) § 8-3 fjerde ledd. Du må også følge reglene for håndtering av utslipp ved tømming av vann i basseng/boblebad.

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

  • du setter opp et basseng, boblebad eller badestamp midlertidig, maksimalt 2 år

Søk på egen hånd.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • bassenget, boblebadet eller badestampen er permanent og rommer mer vann enn 2000 liter
  • bassenget, boblebadet eller badestampen skal fundamenteres eller graves ned i bakken
  • bassenget, boblebadet eller badestampen skal kobles til det offentlige vann- og avløpsnettet

Søk med hjelp av fagfolk.