Søk med hjelp av fagfolk

Finn fagfolk som kan søke for deg

Enkelte ting kan du ikke søke om selv. Da må du kontakte en ansvarlig søker som sender inn søknaden på dine vegne. Din rolle som tiltakshaver i byggesaken, er at du eier tiltaket.

Finn foretak med sentral godkjenning.

Hvem som gjør hva i byggesaken din, kan du lese om i Rolleveilederen (PDF 0,7 MB)

Sjekk her om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

Foretakene skal erklære ansvar

Foretak som skal ha en ansvarlig rolle i en byggesak, det vil si som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, må erklære ansvarsrett. En erklæring om ansvarsrett bekrefter for kommunen at foretaket påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for søknaden, og at de har den nødvendige faglige kompetansen som loven krever.

Ansvarlig søker må sende inn erklæringene

  • Ansvarlig søker må sende inn erklæring om ansvarsrett for søkende og prosjekterende foretak sammen med byggesøknaden.
  • Ansvarlig søker trenger ikke å sende inn erklæring om ansvarsrett for de som skal utføre arbeidene, før de skal sette i gang. Sammen med erklæringen fra det utførende foretaket må det også følge med en oppdatert gjennomføringsplan. Arbeidet kan starte umiddelbart etter at ansvarlig søker har sendt inn den oppdaterte gjennomføringsplanen og erklæringen fra det utførende foretaket til kommunen.