Søk med hjelp av fagfolk

Finn fagfolk som kan søke for deg

Enkelte ting kan du ikke søke om selv. Da må du kontakte en ansvarlig søker som sender inn søknaden på dine vegne.

Finn foretak med sentral godkjenning.

Det er ikke et krav at foretakene har sentral godkjenning. Les om sentral godkjenning her.

Sjekk her om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

Din rolle er å være tiltakshaver i byggesaken

Din rolle er å være tiltakshaver i byggesaken. Det betyr at du eier prosjektet i byggeperioden og viderefører ansvaret til fagfolk. Tiltakshaver kan være deg som enkeltperson, en institusjon, en organisasjon eller et foretak.
Vi gjør oppmerksom på at ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor Plan- og bygningsetaten. Hvis du som er tiltakshaver har spørsmål om søknaden, ber vi deg derfor om å rette disse til ansvarlig søker som kan ta kontakt med oss ved behov.

Mer om hvem som gjør hva i byggesaken, kan du lese i rolleveilederen.

Foretakene skal erklære ansvar

Foretak som skal ha en ansvarlig rolle i en byggesak, det vil si som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, må erklære ansvarsrett. En erklæring om ansvarsrett bekrefter for kommunen at foretaket påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for søknaden, og at de har den nødvendige faglige kompetansen som loven krever. Ansvarlig søker sender inn erklæring om ansvarsrett fra foretakene sammen med annen relevant dokumentasjon for byggesøknaden.